Zuura

Zuura byla Wyrrgyho katarní samička z Kashyyyku. Měla mírnou povahu, byla oddaná a trpělivá. Měla pár mláďat, z nichž jedno si Wyrrgyho rodina ponechala.

Historie

Wyrrgy ji našel jako osamocené mládě v roce 103 BBY, přitáhl ji domů a rychle si ji ochočil. Zanedlouho ji bral s sebou do lesa, když učil bratra, bratránka a sestřenici lovit a přežívat. Zemřela věkem v roce 92 BBY.
Během války klonů měl Wyrrgy jejího praprapotomka Zuluru.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License