Zuura

Zuura byla Wyrrgyho katarn, kterého si ochočil roku 103 BBY. Zemřela věkem v roce 92 BBY.
Měla mírnou povahu, byla oddaná a trpělivá. Měla pár mláďat. Jedno si Wyrrgyho rodina ponechala.
Během války klonů měl Wyrrgy jejího praprapotomka Zuluru.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License