Zulura

Zulura byla Wyrrgyho katarn, potomek Zuury.

Historie

Byla pokračovatelem rodokmenu Zuury a jako o takovou se o ni Wyrrgyho rodina starala již od narození v neznámém roce.
Při bitvě o Kashyyyk v posledních hodinách války klonů na ní Wyrrgy jel z Tyrvrarru do Kachirha. Během jeho pytlíkování s pyrogelovými hlavicemi se potloukala okolo města a když ji pak hvízdáním přivolal, pomohla mu setřást klony ze stopy mistra Yody a dostal se s ní až na sněm náčelníků.
Její další osud je neznámý, ale nejspíš ji Wyrrgy vypustil do divočiny, protože na rodné planetě nastaly zlé časy a on netušil, jestli se po cestě za senátorem Yaruou ještě zvládne vrátit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License