Zulura

Zulura byla Wyrrgyho katarn, potomek Zuury.
Při bitvě o Kashyyyk během války klonů na ní Wyrrgy jel z Tyrvrarru do Kachirha. Během jeho pytlíkování s pyrogelovými hlavicemi se potloukala okolo města a když ji pak hvízdáním přivolal, pomohla mu setřást klony ze stopy mistra Yody a dostal se s ní až ke sněmu náčelníků.
Její další osud je neznámý, ale nejspíš ji Wyrrgy vypustil do divočiny, protože na rodné planetě nastaly zlé časy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License