Zug'Zug

„Chro chro, to je dyškreditace!“
- Zug'Zug na úřadu práce

Zug'Zug byla gamorreánská taxikářka z Rylothu. Měla čtrnáct dětí, které se snažila živit rozvážením turistů a gaunerů v polorozpadlém taxíku, a velkou sekeru.

Historie

Narodila se v roce 47 BBY v paláci Odully Hutt. Její matka se tam dostala omylem, protože si ji Odullini lidé při náboru nových stráží na Gamorru spletli s chlapem, a jakmile byly její děti samostatné, začali z nich už ve školce cvičit strážné a ji poslali zpátky domů. Zug'Zug zdědila dost jejích rysů, takže se chyba opakovala a ona byla cvičena společně se všemi pěti bratry, načež ve dvanácti letech vyfasovala pravou vibrosekeru a hlídala palác. Fakt, že jde o samici, se její nadřízení dozvěděli až v roce 20 BBY, kdy čekala první vrh, a neměli z toho velkou radost.
Odulla jednala rychle: předně nechala všechny přítomné gamorreánské strážné otestovat, což odhalilo, že je mezi nimi dalších sedm samic, a také se snažila převelet Zug'Zug na nějakou pozici, kde nebudou její děti tolik v ohrožení. Navrhla jí, že by mohla vozit její lidi z města do paláce a zpátky, a ačkoliv Zug'Zug neuměla řídit, kývla na to. Správce Odullina vozového parku jí naštěstí ukázal aspoň základy, tak se nevysekala hned při první jízdě a mohla sbírat zkušenosti ke svému profesnímu rozvoji. Ještě před koncem války klonů porodila svých prvních pět mláďat a dokonce od Odully dostala mateřskou dovolenou, ale přišlo jí to málo, tak po jídlech, kdy děti na chvíli usnuly, dál rozvážela lidi, povětšinou turisty. Velká bitva s Konfederací se jí dotkla jen výrazným poklesem poptávky po jejích službách a převratu si ani nevšimla.
Když se o sebe její děti kolem roku 17 BBY už uměly postarat samy, Odulla ji přijala zpátky, pod podmínkou, že už neotěhotní a že dá děti k ní do služby. Zug'Zug to odkývala, o tři měsíce později čekala další várku radosti, dost možná se svým bratrem, a dostala zaslouženého padáka. Následující roky tak pro ni byly krušné, protože jí sice zůstal rozpadající se taxík, ale turistů v té době na Ryloth mnoho nelétalo a jí se záhy zvýšil počet hladových krků k nakrmení. Její pokusy vytlouct alimenty z otců však většinou skončily tím, že odlétala z paláce s jednorázovou sumou kreditů a znovu březí.
Byla tak velmi často k vidění na místním sociálním úřadě, kde se dožadovala přídavků na děti a podobných věcí, a odkud ji museli nejednou vyvést. V roce 0 BBY už měla dětí čtrnáct, a ač se ty starší zvládaly postarat o ty mladší, o moc líp se neměla. V té době si jí všimla Joya Brannigan, která ji nějakou dobu sledovala a pak ji doporučila jako šoféra únikových vozidel kapitánu Křupkovi, který někoho podobného pro svou buňku už dlouho sháněl.
Pro Zug'Zug si tak v den zničení Alderaanu přiletěli Krassus Destriel a William Wayuun na Dvaceti deka šunky, a protože odmítala opustit Ryloth bez svého taxíku, neodletěli, dokud tu kraksnu nerozebrali a nenaložili. Zug'Zug se tak dostala na Jolly Jedie a měla být zapojena do provozu, jen co se kapitán vrátí z Jedhy, pročež v mezičase skládala taxík a flákala se.
Tři dny po zničení Hvězdy smrti se spolu s Bananou, Emily a Kodym účastnila výsadku na Patch-4, kde zachraňovali Kirka. Zug'Zug v souladu se svou specializací zajišťovala hlavně rychlou ústupovou cestu ve svém taxíku, ale i ona se dostala do akce, když bylo potřeba vyřadit jeden zbývající nepřátelský sentinel. Přistála na jeho křídle a vtrhla dovnitř, kde svou sekerou rozšmelcovala dva stormtroopery a dvojici pilotů, i když při tom stihla značně zdevastovat celý kokpit.
Po návratu se na chvíli vyvalila do jednoho jezírka v hangárových zahradách, ale protože všichni kolem byli děsní rasisti a diskriminovali ji, ještě téhož dne si u kapitána vydupala možnost vrátit se zpátky na Ryloth. Tam ji opět vzali Krassus s Williamem a na cílové planetě už na ni čekala agent Sparkle, která jí obratem vymazala vzpomínky.
Na další misi tak úderná jednotka povstalců vyrážela bez dedikovaného pilota, ale brzy našli více než schopnou náhradu. Zug'Zug se vrátila ke svému životu protivné taxikářky, rozvážela po planetě kohokoliv, kdo měl peníze, a většina dětí jí nakonec hlady neumřela.

d20

Fringer 5
STR 16 / DEX 16 / CON 14 / INT 10 / WIS 10 / CHA 9
Pilot +11, Intimidate +7, Climb +5, Diplomacy +5, Gamble +5, Jump +5, Profession (cab driver) +5, Search +5, Survival +5, Swim +5
Power Attack, Stamina, Endurance, Cleave

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License