Zufatu Prime

Zufatu Prime byla první planeta v soustavě Zufatu v Koloniích, statutární rezervace s bohatými nalezišti uhlí a jiných fosilních paliv.

Historie

Zufatu Prime byla v omezené míře kolonizována roku 2007 BBY a už tehdy kolonistům vyrazila dech bohatost tamní fauny a flóry. Republika rychle vyhlásila planetu rezervací, omezila další kolonizaci a vědecké výpravy se mohly přetrhnout, aby na Zufatu vedly nějakou ze svých výzkumných expedic. Terénní výzkum odhalil bohatá naleziště uhlí a ropy a v deštných pralesích vzácné rostliny, které se ukázaly jako přírodní alternativou pro synteticky vyráběné léky na rakovinu.
V roce 433 BBY byly kolonizační limity navýšeny a na planetě se usadilo dvacet milionů obyvatel, kteří ale těžili zejména z turistického ruchu a naleziště fosilních paliv pod svýma nohama nechávali ležet.
Roku 19 BBY byl status rezervace Impériem úplně zrušen, na planetu se jako supi sletěly těžařské společnosti s Kel-Morijským těžebním syndikátem v čele a začaly drancovat tamní nerostné bohatství pod imperiální licencí. O rekultivaci vytěžených dolů si mohli místní nechat jen zdát. Toto bezohledné chování vedlo nejprve k poklesu ceny koksu na galaktickém trhu, později k celoplanetární vzpouře, kvůli které muselo Impérium nasadit těžkou techniku. Roku 11 BBY bylo povstání rozdrceno s pomocí Jeckla Nommoda, který celou situaci vyřešil s minimálními ztrátami na imperiální technice i životech.
Populace byla pak bez slitování zotročena, a když byly jejich zdroje vydrancovány, zůstali na umírající planetě bez jakékoliv pomoci zvenčí.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License