Zufatu Prime

Zufatu Prime byla planeta s bohatými nalezišti uhlí, které Impérium bez cavyků kradlo tamější populaci.
Toto bezohledné chování vedlo k celoplanerární vzpouře, kvůli které muselo Impérium nasadit těžkou techniku. Roku 11 BBY bylo povstání rozdrceno i s pomocí Jeckla Nommoda, který celou situaci vyřešil s minimálními ztrátami na imperiální technice i životech.
Populace byla pak bez slitování zotročena, a když byla planeta vydrancovaná, zůstali na umírající planetě bez jakékoliv pomoci zvenčí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License