zubaté války

Zubaté války byl válečný konflikt probíhajicí mezi lety 374 a 291 BBY.
Bojovali v nich Trandoshané a Wookiové. Šlo o poměrně krvavý konflikt, který na významu nabral po trandoshanském nájezdu na Lurkooro, kde znesvětili chrám Wirady a ukradli z její sochy posvátnou korunu.
Tento čin způsobil, že se dala dohromady nevídaně velká skupina wookijských válečníků, kteří uskutečnili výsadek na Trandoshe, kde obsadili město Zsr'lra. Za každý otrokářský nájezd na Kashyyyk chlupáči dobýjeli ještěří území a drželi ještěry jako rukojmí.
Trandoshané na skutečné vedení války nebyli zvyklí a nedokázali dobyvatele nijak ze svého území vytlačit. Republiku však o pomoc nepožádali, neboť byli moc hrdí na to, aby za ně řešila jejich neschopnost.

Celý konflikt trval téměř sto let a skončil až když se budoucí senátor Yarua přimluvil za stáhnutí kashyyyckých sil z Trandoshi a vyjednal navrácení Wiradiny koruny.
Za tu dobu však na území ovládaném chlupáči probíhal sofistikovaný program převýchovy, který působil skoro čtyři generace a vedl ve vznik ilegální trandoshanské frakce, která byla kompatibilní s kashyyyckou kulturou, mnohdy uctívala kashyyycké bohy a duchy a která byla proti agresivnímu postoji proti svým chlupatým sousedům.

Veterány zubatých válek byli mimo jiné Rurrwag a Snorrir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License