Zřídlo

Zřídlo bylo tajemným technologickým zázrakem, který se nacházel na planetě Atalay. Vědecký aspekt Zřídla nebyl zcela vysvětlen ani objasněn, ale Scary, jakožto jediný vědec, který měl možnost tento přístroj studovat, usuzoval, že by mohlo jít o nějakou časoprostorovou anomálii, která měla moc ohýbat realitu.
Zřídlo nemělo žádný hmatatelný zdroj energie, ale poté, co byl zničen na jednom z měsíců chrám zasvěcený temné straně Síly, přestalo fungovat.

Zřídlo dokázalo, pokud mu byl vystaven jedinec ovládající Sílu, při správném stimulu takřka vysát jedinci jeho moc a on již nadále nebyl schopný se Silou manipulovat. Tento osud potkal, i když ne na trvalo, například Kody-Kanna Tonewyho a Voh-Jina Sanseatora Mista.
Šlo vyvolat i opačný účinek, tedy do jedince vpravit moc ovládat Sílu. Tento proces ale nebyl moc bezpečný a při častém používání u subjektu způsoboval degenerativní procesy v mozku a tříštění jeho osobnosti. Těmto následkům byl dlouhodobě vystaven Rox, který po mnohačetném použití Zřídla navzdory získání obrovské moci zešílel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License