Zřídlo

Zřídlo bylo tajemným technologickým zázrakem, který se nacházel na planetě Atalay.

Funkce

Vědecký aspekt Zřídla nebyl zcela vysvětlen ani objasněn. Scary jakožto jediný vědec, který měl možnost tento přístroj studovat, usuzoval, že šlo o nějakou časoprostorovou anomálii, která s pomocí temné energie a uzavřeného kyberkrystalového okruhu umožňovala zbavit jedince schopnosti ovládat Sílu a tuto schopnost uchovávat. Následně bylo možné tuto schopnost vložit do jiného jedince. Odebírání Síly byl bezbolestný proces, ale vedlejším efektem byla amnézie, která se jen těžko léčila. Naopak vkládání Síly byl proces nejen bolestivý, ale i nebezpečný. Subjektova moc v Síle sice nezměrně vzrostla, ale používání způsoboval degenerativní procesy v mozku. Časté používání vedlo k nevratnému poškození a tříštění osobnosti.
Zřídlo nemělo žádný hmatatelný zdroj energie. Hluboko pod ním se nacházel obrovský krystal kyber a na měsících obíhajících planetu další dva. Ty vytvářely uzavřený kyberkrystalový okruh. Po přerušení okruhu přestalo Zřídlo fungovat.

Historie

Zřídlo bylo vybudováno neznámo kdy, ale jisté je, že ho po dobu své existence využíval řád Atalay, který s jeho pomocí samozvaně udržoval rovnováhy Síly.
Roku 51 BBY bylo nalezeno Dmi Atem, Roxem a Uv-Arem. toZanedlouho na sobě Rox začal Zřídlo používat a vypotřeboval tak všechnu nashromážděnou Sílu. V následujících letech Rox obnovoval kapacitu Zřídla a používal ho ke svým zvráceným temným vizím.
Roku 6 BBY se stali potravou pro Zřídlo Kody-Kann Tonewy a Voh-Jin Sanseator Misto.
V roce 5 BBY se podařilo Kodymu i Voh-Jinovi jejich Sílu navrátit.
Roku 4 BBY byl na temném měsíci zničen chrám i s krystalem kyber a od té doby bylo Zřídlo mimo provoz.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License