Zrádný Krath

Zrádný Krath: 17. 5. 6 BBY
Kdo se zúčastnil: Deek, Kody-Kann Tonewy, On v podobě Ferdenga, Voh-Jin Sanseator Misto, Wyrrgy, Xingo
Místo určení: Divoký vesmír, sektor Dargon, souhvězdí Yharn, Bwyrgen

Úvod do děje

Jakmile byl Kody v akceschopném stavu, opustila skupina s oběma loďmi Manaan a po mezipřistání na Kompostárně, kde zaparkovala Růžového sršně, pokračovala na Destiny do soustavy Yharn. Cestou se k nim připojil Xingo, který po tragickém střetu s imperiály na Yaga Minor přišel o spodní polovinu těla, ale na protézách se držel znamenitě.
V soustavě dali na Sílu, která je směřovala na Bwyrgen. Přistáli v prvním volném přístavu a začali procházet město a hledat známky tajemného znaku sekty K'sulmatha.
Nebylo to nic těžkého, tento znak byl téměř všude. Od místních se Kody dozvěděl, kde se nachází sídlo rodu Di-Bona, který de facto vládl celé soustavě a se kterým byl znak nejvíce spjat. Sídlo se rozprostíralo stranou od města v horském údolí.
Bylo obtížné vymyslet nějaký promyšlený plán, jak se do sídla dostat a odhalit tak pravdu o důvodu smrti Anaby, ale jejich touha pomstít ji je hnala kupředu, a tak Wyrrgy navrhl triviální plán. Ze zkušenosti totiž věděl, že nejtriviálnější plány fungují zpravidla nejlépe.
Rozletěl se drze a bez pozvání přímo k sídlu s úmyslem vydávat se za podomního prodejce.

Detaily

17. 5. 6 BBY

11:13 Wyrrgy přistál na plošině u sídla Di-Bonů a vyšel z lodi, zatímco zbytek zůstal na palubě. Vstříc mu vyrazila ozbrojená stráž, která chtěla zjistit, co tu pohledává.
11:15 Wyrrgymu se podařilo přesvědčit velitele stráží, že si zaslouží audienci s pánem pozemku, neboť mu mohl nabídnout to nejlepší zboží ze všech koutů galaxie, samozřejmě za nejlepší cenu.
11:35 Voh-Jin a Kody kradmo opustili loď a vplížili se do sídla.
11:45 Wyrrgy měl audienci s Toronusem, který měl za zády svého ochránce Huntana. Wyrrgy využil všech svých obchodních zkušeností a dovedností a byl spokojený, jak krásně mu to jde. Netušil, že Toronus nemá o nic z toho, co nabízel, zájem, ale hodnotil, jestli by se Wyrrgy hodil do jejich obory jako dárek pro otce.
11:50 Toronus s využitím Síly zaútočil na Wyrrgyho. Ten se bránil a začala bitka. Kody s Voh-Jinem mu spěchali na pomoc.
11:53 Wyrrgy byl obklíčen a se čtyřmi světelnými meči u krku se vzdal. Kody i Voh-Jin byli lapeni po cestě na pomoc Wyrrgymu.
12:15 Všichni, i Deek s Xingem z lodi, byli předvedeni do podzemního komplexu se spoustou otevřených lávových kanálů, kde zrovna Konns prezentoval výsledky Arschenova výzkumu. Čtyři živé, dýchající Massassi.
12:20 Do síně vtrhl Nurris v doprovodu Ona a dvou jednotek stormtrooperů. On požadoval vydání skupiny.
12:25 Po hádce s Konnsem byli zajati i imperiálové a stormtroopeři byli zmasakrováni Massassi na otestování jejich síly.
12:30 Wyrrgy měl být převezen do obory na Gerlenu, ostatní zřejmě popraveni Massassi. Wyrrgy si všiml na stropě pověšené kůže Wookie a poznal v něm svého bratra Salltryna. Zatmělo se mu před očima, propadl nezměrnému hněvu. Pozřen temnou stranou Síly roztrhl řetězy, kterými byl spoután, a vrhl se Krathy. Ostatní využili situace a začali bojovat o své životy a svobodu.
12:31 Nurris se chtěl vytratit, ale On mu podřízl hrdlo příborovým nožem, načež se osvobodil z okovů.
12:32 Wyrrgy šel po Konnsovi a zabil každého, kdo se mu postavil do cesty. První zemřel Huntan, jehož meč si Wyrrgy přisvojil, pak Toronus. Konns vzal nohy na ramena. Wyrrgy zabil všechny čtyři Massassi.
12:33 Ostatní se dostali ke svým světelným mečům a bojovali s Krathy na život a na smrt. Nurris byl zabit Onem.
12:34 Kody zabil Malasika a rozeběhl se k Wyrrgymu, uklidnit ho z jeho běsnění.
12:35 Voh-Jin pomstil smrt Anaby a svým mečem zabil Arschena.
12:36 Wyrrgy se nedokázal ovládat, přetrhal Kodymu ramenní šlachy, hrubě si ho odhodil z cesty a zmizel ve stopách Konnse.
12:38 On zabil zezadu Xinga, vzal na sebe jeho podobu a jeho tělo hodil spolu se svým mečem do lávy.
12:45 Bylo po boji.

Všichni kontrolovali svůj stav a zjišťovali, jak dopadli. Rychle se dostali na přistávací plochu, kde Onovi padla do oka osamocená stíhačka. Přesvědčil ostatní, že již nemá na podobné vylomeniny, rozloučil se a odletěl pryč v identitě Xinga.
Kody s Deekem a Voh-Jinem odlétli na Destiny z planety, vrátili se na základnu v Nirgorově pásu a začali ve dvou partách pátrat, kam se pološílený Wyrrgy vydal.

Následky

Xingo zemřel, Kody byl těžce raněn, Wyrrgy propadl temnotě a vydal se po stopách Di-Bony.
On získal novou identitu a za tou starou udělal tlustou čáru.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License