Zrádci ve vlastních řadách

Zrádci ve vlastních řadách: 20. 3. - 31. 12. 8 BBY
Kdo se zúčastnil: Anaby, Deek, inkvizitor Honndars, Jergo, Kody-Kann Tonewy, On v podobě Gurrgura a Komorra Ferdenga, Pacclo Piccazso, Sadin Sax, Voh-Jin Sanseator Misto, Woallc Con-Denyzz, Wyrrgy
Místa určení: Nirgorův asteroidový pás, Ugiva Cortax a Unkan 2

Stručný děj

Woallc Con-Denyzz rychle nabíral síly a od jeho vysvobození to netrvalo déle jak měsíc, než začal se svými zachránci probírat jejich vrozený dar. Wyrrgy těžil ze silného pocitu uspokojení, že se podařilo jeho přítele zachránit, i za cenu ztrát tří životů. Impérium zveřejnilo zatykače s vysokou odměnou na všechny členu záchranného týmu z Lictoru, což začal být velký problém. Všichni byli sice hledaní uprchlíci z imperiálního vězení, ale jelikož operovali v Huttském prostoru, nikdo je nijak neobtěžoval. Teď ale odměna na jejich hlavy vzrostla dostatečně na to, aby okolo nich začali kroužit lovci odměn. Po jednom nepříjemném incidentu s klatooinianským lovcem Maborem, po němž zůstala polovina zboží zničená a On na následky zranění přišel o ledvinu, Wyrrgy pro jistotu zakázal ostatním opustit základnu v Nirgorově asteroidovém pásu, aby se nevystavovali riziku a raději trávili čas s Denyzzem, který pomalu působil na své nové studenty.
Všichni byli dychtiví naučit se ovládat své schopnosti, a tak jim domácí vězení moc nevadilo, až na Ona. Ten svůj úraz těžce nesl a z velké části za něj vinil Wyrrgyho. Denyzz mu sice pomáhal v rozvíjení Silových schopností, ale měl pocit, že ho neprávem brzdí. Hlavou mu vířilo mnoho myšlenek, že bude dřív nebo později se svými přáteli dopaden. Aby se tomu vyhnul, potřeboval si najít novou identitu.
Jednoho dne se domluvil s Deekem, aby jej odvezl do nejbližšího přístavu, kde se hodlal ztratit. V přístavu nasedl na první transport, kterým odlétl na Rodii. Smůla se na něj však nalepila, když ho při výstupu identifikovala hlídka stormtrooperů a po zběsilém útěku letištní halou byl obklíčen a zadržen. V cele byl celé dva dny, až pak byl předveden k výslechu, který vedl seržant Komorr Ferdeng. Díky útoku odbojové skupiny Zlatý mynock v celé stanici na pár minut vypadl proud. On využil situace, vyklouzl z pout a zlomil Ferdengovi vaz. Díky nefunkční elektronice se dostal z výslechové místnosti s tělem, které na nejbližším rohu vhodil do odpadní šachty, a nikým nepovšimnut opustil imperiální stanici.
O pár bloků dál mu cestu zastoupil Honndars. On věděl, že veškerý odpor je marný. Souhlasil, že půjde s Honndarsem dobrovolně.

Honndars mu odhalil, že při jeho zadržení byl prozkoumán nejmodernějším bioskenem, který odhalil, že je měňavec a že jeho sken je v databázi - změna identity mu již více v útěku před Impériem nepomůže. Jediný důvod, proč byl ještě naživu, byl ten, že mohl být pro Impérium užitečný. Společně odcestovali na Ugiva Cortax do Honndarsova sídla, kde začal Onův výcvik pod Honndarsovo vedením, aniž by měl On možnost odporovat. Postupně mu začala temná strana zatěmňovat už tak dost temnou mysl. Cítil se být otrokem a začal z toho vinit svou bývalou skupinu. Sám pak nabídl Honndarsovi, že je pomůže polapit, za cenu své svobody. Honndars přijal.

On sice neznal přesnou pozici Wyrrgyho tajné základny, ale odletěl do jednací kanceláře Tetragonu v podobě Gurrgura a šťastně se opět shledal s ostatními. Vylíčí jim, jak byl lapen imperiály, ale při výslechu utekl a vrátil se k nim. Všichni byli rádi, že byl opět s nimi, a dělili se s ním o zážitky, které se po době jeho dvouměsíční absence odehrály. Šlo o výcvik s Denyzzem, který se přesunul na planetu Unkan 2, kde se nacházela Impériem nezruinovaná enkláva Řádu Jediů.
Kody s Pacclem v Gurrgurově chování cítili nějakou nesrovnalost, a tak před ním pro jistotu drželi v tajnosti, kde se Unkan 2 nachází, a byl mu zamezen přístup k navigačnímu počítači, ze kterého by to mohl zjistit.

Všichni se zde cvičili pod vedením Denyzze a rytířky Anaby, která přežila rozkaz 66 a která se v unkanské enklávě skrývala.

O další dva měsíce později se Sadin nabídl, že zaletí doplnit zásoby, a půjčil si dvoumístný transportér, který měli k dispozici. On riskl šifrované vysílání a dal tajně echo Honndarsovi, který Sadina při přebírání zásilky napadl a zajal. Převezl ho stejně jako Ona na Ugiva Cortax, kde však sáhl k jiným přesvědčovacím metodám. Sáhl po dlouhém mučení, na jehož konci Sadina zlomil a udělal z tohoto slibného učedníka světla svého temného následovníka. Bohužel pro Honndarse došlo při mučení k poškození Sadinovy paměti, a tak nebyl schopný prozradit, kde se Denyzz s ostatními ukrývají. Honndars ho tedy začal intenzivně cvičit. Při jednom z tréninků jej rozčílil tak, že Sadina přetnul vedví, ale zachránil mu život a udělal z něj kyborga.

Informace a zajmutí Sadina všechny hluboce ranila. Nejméně si s tím dokázal poradit Jergo, který se utápěl ve smutku a pochybách. Viděli to všichni, jen On toho však hodlal využít. Správně volenými slovy a péčí začal Jerga pomalu přetahovat na svou stranu a udělal z něj svého loajálního nohsleda.

Díky několika nalezeným krystalům kyber si za Denyzzova dohledu Kody, Pacclo, Sadin, Voh-Jin, Gurrgur a Wyrrgy postavili své první světelné meče.

Následky

Skupina ztratila Sadina a On o nich posílal informace Inkvizici.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License