Zotharův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Zotharův světelný meč

Zotharův světelný meč byla zbraň rytíře Jedi, později inkvizitora Zothara Hanaka. Zothar jej sestrojil roku 84 BBY na palubě lodě Crucible. Krystal v jeho jádru pocházel z planety Ilum a vyzařoval oranžovou čepel. Zothar se s ním oháněl po celou svou jedijskou kariéru a společně s ním byl roku 57 BBY zmražen v karbonitu.
Po jeho rozmražení roku 19 BBY se s ním začal ohánět znova, tentokrát ve službách Inkvizice. Zothar se nikdy nepokusil o podmanění svého kyberu a jeho přeladění na temnou stranu, a tak měl čepel nadále oranžovou.
V roce 10 BBY ho Zothar zkřížil s mečem Niny Michaelis a po krátkém souboji ji odvedl na Citadelu.
Dne 3. 4 7 BBY se mu s ním podařilo téměř zabít Wyrrgyho.
Dne 13. 4. 1 ABY s ním téměř dekapitoval Chlouppka.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License