Zothar Hanak

[„Brum brum, pusťte mě na něj!“]
- Wyrrgy těsně před bitvou 6 proti 6 na Miu Leptonis IV

Zothar Hanak byl elitní stín Řádu Jediů, jeden z prvních inkvizitorů a zároveň jediný žijící tvor, kterému se kdy podařilo zranit Wyrrgyho.


Jméno: Zothar Hanak
Rasa: člověk
Datum narození: 93 BBY
Planeta narození: Nar Shaddaa
Barva očí: hnědá
Barva meče: červená
Frakce: Řád Jediů, později Inkvizice
Mistr: Dezmon Itaroo
Padawan: Sien

Vzhled

Průměrně vysoký člověk šlachovité postavy, který se jevil téměř jako střízlík. Popravdě se v něm skrývala síla a hbitost, kterou by do něj ostatní neřekli a pro mnohé se to stalo i osudným. Vlasy měl hnědé, stejně jako oči, ale pro své rizikové povolání míval vlasy i vousy vždy oholené. Později navíc přežil těžký úraz hlavy a od té doby měl hlavu skrytou v mechanické helmě.

Povaha

Zothar byl oddaný a nezlomný služebník, pro kterého byla čest a loajálnost tou největší ctností. Byl inteligentní, uměl předvídat a rychle se přizpůsobit nečekaným situacím. Měl výjimečně silnou vůli a dokázal snášet těžké podmínky, které by ostatní snadno zlomily. Do své práce nemíchal emoce a v soukromí byl docela fajn chlap.

Rodina

O jeho rodičích se ví pramálo, byli to chudáci z Morporku.
Roku 4 BBY založil vlastní rodinu a měl dvě děti, dceru a syna.

Dovednosti

Jako stín se dokázal pohybovat nepozorovaně a ovládal techniky na odolávání Silovým útokům a skrytí své přítomnosti. Měl silný smysl a cit na vnímání Síly, což šlo ruku v ruce s vrozenou schopností vnímat štěpné body. Nejen díky tomu byl excelentní šermíř a ve své době by se mu mohl postavit akorát tak Yussi. Neuměl moc dobře plavat a pokud vysloveně nemusel, nepouštěl se do toho.

Životopis

Před rozkazem 66

Zothar se narodil 11. 5. 93 BBY na Nar Shaddaa do chudé rodiny. Už když mu byly tři roky si jej všiml potulný rytíř Jedi a brzy byl přijat do Řádu Jediů. Prodělal základní výcvik, a protože byl vnímavý a šikovný, vybral si ho mistr Dezmon Itaroo za padawana.
Roku 71 BBY byl díky svým výjimečným schopnostem vybrán do řad stínů. Několik let byl vzorný a efektivní ve všem, co dělal.
Roku 57 BBY se mu podařilo po dva roky dlouhé operaci zničit kult Darth Rumburaka, ale naneštěstí při tom zemřelo několik osob, které neměly, a Zothar byl těžce zraněn. Utržil zničující úder do obličeje, který mu rozlámal lebku, a jen se štěstím přežil. Po rekonvalescenci začal nosit ochrannou masku, která mu zlehčovala dýchání, které pro něj bez ní bylo dosti namáhavé, a zúčastnil se interního vyšetřování jeho mise. Na konci vyšetřování byl po usnesení nejvyšší rady potrestán zmražením v karbonitu na dobu padesáti let. Jeho karbonitový blok byl uložen hluboko v základech Chrámu Jediů na Coruscantu.

Občanská válka

Na Císařův příkaz byl rozmražen společně s Ruukim a jinými stíny a byla jim nabídnuta místa v řadách Inkvizice. Nikdo z nich netušil, co se vlastně stalo, a dostali jen kusé informace, takže s tím neměl nikdo problém a Hanak také ne. Jen postupně se dozvídal, co se stalo v předchozích letech, a vlivem Císaře i Vadera se obrátil k temné straně Síly. Rovněž na ni obracel jiné a pak je cvičil.
Ještě koncem roku 19 BBY nalezl na nižších patrech Coruscantu Neryssu, přeživší učednici z Řádu Jediů, a odvedl ji do Citadely na inkvizitorskou převýchovu. O měsíc později udělal totéž s Nizzou, na kterou narazil o pár bloků vedle.
Roku 17 BBY při svých cestách potkal Mufara, kterého začal osobně cvičit na inkvizitora. Byl přidělen pod Honndarsovu inkvizitorskou buňku.
V roce 15 BBY byl s Mufarem na soustředění na Mustafaru, díky čemuž nebyl na Citadele a nemohl tak zabránit záchraně mistra Champbaccy jeho povedenými kumpány.
V roce 10 BBY zajal Ninu Michaelis a dopravil ji i s jejím mečem na Citadelu, kde byla zazděna.
Roku 7 BBY byl povolán inkvizitorem Honndarsem, aby ho doprovázel na misi na Miu Leptonis IV. Zde podstoupil duel s Wyrrgym, kterého v souboji sekl mečem do obličeje, což způsobilo explozi Wyrrgyho masky a téměř jeho smrt.
Ačkoliv paralelně proběhlo dalších pět duelů s ostatními inkvizitory a čtyři ze šesti vyhrála skupina odpadlíků, podařilo se Hanakovi s jediným přeživším inkvizitorem Uzidorem a podporou stormtrooperů následně donutit ostatní ke kapitulaci. Hanak naložil Chlouppka s Ještěrem, kteří se duelů nezúčastnili a po boji se vyloupli z jeskyně, a v doprovodu Algernnon de Bray II, kterou s sebou přivezl Honndars, je odvezl jako vězně do dolů na Kessel. Wyrrgyho nechal umírajícího za sebou.
Po předání Chlouppka s Ještěrem odvezl Algernnon Císaři a pak se pohyboval v sektoru Helok a našel tam Siena, kterého následně učil užívat temnou stranu Síly. Věděl, že z něj nedokáže vycvičit plnohodnotného inkvizitora, ale viděl v něm budoucí štěpný bod a výcvik dotáhl tak daleko, jak jen to šlo.
V roce 5 BBY ho předal Algernnon v lodi nad měsícem, kde před dvěma lety zařvala většina jeho inkviziční sekce. Následně dostal úkol od svého nového velitele, lorda Tonewyho. Hledal staré sithské i jediiské chrámy, hrobky a snažil se z nich získávat cenné artefakty. K jeho překvapení byly všechny, do kterých vstoupil, už roky vykradené a ufňukaní sithští duchové si stěžovali na nějakou rudovlasou pěnici a zrzavého otesánka. Nevzdával to a cestováním strávil i dalších pět let. Domnívat se ale, že celou dobu strávil jen tím, by byla chyba. Na Ennthu založil rodinu a ukryté před Impériem a Císařem tam vyrůstaly jeho dvě děti. Důvod vracet se do aktivní služby neměl žádný, ale když mu dne 8. 3. 0 ABY přišel přímý rozkaz od Císaře, aby se vrátil a přispěl v boji proti rebelům, nemohl odmítnout.
Pozděv noci dne 12. 4. 1 ABY byl povolán lordem Vaderem, aby okamžitě odletěl na Oarlig, kde měl dle čerstvýh informací pokud možno eliminovat dva hledané uživatele Síly, mistra Champbaccu a Demonbaccu. Vyrazil okamžitě, během pár hodin byl na místě a v paláci, Kančím hnízdě, zajal prchající Chadra-fany a začal je vyslýchat. Dozvěděl se o chlupatém spasiteli, na kterého nemusel dlouho čekat. Oba Wookie, pro které přiletěl, střetl v souboji, který málem vyhrál. Málem zemřel, ale na scéně se objevil jeho bývalý učedník, Sien, který mu zachránil život a později jej i dokázal přesvědčit, aby se vrátil k Vaderovi a přesvědčil ho, že svůj úkol splnil a několik týdnů pak musel ještě po souboji s těma dvěma regenerovat.

Potenciália

Zlí jazykové tvrdí, že se zapletl s inkvizitorskou sekcí 9, ale to je hnusná pomluva. I když se Císař snaží přebytečných inkvizitorů zbavovat, na Zothara by si netroufl a možná proto se tak fanaticky snaží budovat superzbraně. Nejpíš přemýšlí, jak nafingovat svou vlastní smrt, aby se mohl vrátit ke své rodině beze strachu, před hněvem Císaře. A možná v jeho plánu budou figurovat Champbacca s Chlouppkem.

d20

Jedi Sentinel 7 / Jedi Shadow 4 / Jedi Master 2 / Imperial Inquisitor 6
STR 12 / DEX 18 / CON 14 / INT 14 / WIS 16 / CHA 10
See Force +25, Force Defense +19, Force Stealth +19, Fear +15, Heal Self +12, Knowledge (Jedi lore) +12, Listen +12, Hide 11, Intimidate +11, Move Silently +11, Spot +11, Affect Mind +10, Gather Information +10, Move Object +10, Telepathy +10, Sense Motive +9
Shatterpoint Sense, Combat Reflexes, Combat Expertise, Track, Alertness, Lightsaber Defense, Knight Defense, Weapon Focus (lightsaber), Form IV Mastery, Lightning Stealth, Master Defense, Dodge, Agile Riposte, Dissipate Energy
Force Secret (Shatterpoint Sense), Favoured Enemy (Force Adept)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License