Zorrah

[„Kvo?“]
- Zorrah nechápe otázku

Zorrah byla výstřední Wookiee z Kashyyyku, všestranně nadaná zlodějka a cvičitelka slepicomutů a členka posádky Jolly Jedie. Měla černou srst, tik v oku a mírně pajdala na levou nohu.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 44 BBY v Okikuti, a protože její prostí, pracovně vytížení rodičové na ni neměli čas, prakticky ji vychovali slepicomuti. Ty měla tak ráda, že je nejen začala cvičit, ale půjčovala si je i od sousedů, povětšinou bez jejich vědomí. Ačkoliv její rodičové doufali, že ji to rychle přejde, nestalo se tak a od dalších krádeží ji odradilo až ošklivé zranění kyčle, když ji jeden soused při obraně svého kurníku nabral vidlemi. Slepicomutům se ale věnovala nadále, už jen těm svým, a učila je různé kousky.
Krátce před válkou klonů měla slušně vycvičený slepicomutí cirkus, přivydělávala si prodejem vajec a měla se lépe než rodičové, které trochu sponzorovala.
Při jednom prodeji vajec na tržišti v Lurkooro potkala Wyggrama, který chtěl vědět, jestli jsou i její produkty taky napíchnutá drogami, a protože jí (jako jediné) přišel děsně chytrý, zanedlouho z toho byla ruka v rukávě a svatba.

Občanská válka

Stejně jako její muž, i Zorrah byla záhy po zahájení okupace Kashyyyku zajata a nasazena v jednom z koncentračních táborů, odkud se postupem času dostali až do Tábora 52. Tam, vybaveni inhibičními čipy, okopávali kashyyycký chmel až do chvíle, kdy je tři týdny po zničení Hvězdy smrti zachránil kashyyycký odboj. Ze základny v mlhovině Tyyyn pak putovala na loď kapitána Simbaccy, protože slyšela, že má slepicomuty tuze rád, a protože její rovněž úspěšně zachráněný muž tam chtěl taky.
Kapitánovo svolení zřídit v hangárové zahradě kurník dostala, ale mistři obchodníci nedokázali sehnat vejce slepicomutů, která byla od konce války klonů poněkud nedostatkovým zbožím. Zorrah se tedy musela spokojit s obyčejnými slepicemi, ale bylo to mnohem náročnější a nadále doufala, že provianťáci uspějí.1 Začátkem roku 1 ABY měla se slepicemi nacvičený první výstup, a protože posádka z toho nebyla vůbec odvařená, pokoušela se do cirkusu zapojit malého čaroděje Frodirra, neúspěšně.2 Občas, když to bylo potřeba, pomáhala na mardoce a děsně se rozněžňovala nad tou hromadou novorozených chlupáčů, ale sama v očekávání nebyla a ani to s manželem neplánovali.

d20

Noble 1 / Scout 1 / Scoundrel 1 / Fringer 1 / Soldier 1
STR 10 / DEX 14 / CON 12 / INT 16 / WIS 11 / CHA 14
Intimidate +10, Hide +7, Knowledge (biology, wilderness lore) +7, Sleight of Hand +7, Tumble +7, Diplomacy +6, Disguise +6, Entertain (hen circus) +6, Gather Information +6, Sense Motive +6, Move Silently +5, Treat Injury +5
Dodge, Sharp-Eyed, Mobility, Alertness

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License