Zorrah

[„Kvo?“]
- Zorrah nechápe otázku

Zorrah byla výstřední Wookiee z Kashyyyku, všestranně nadaná zlodějka a cvičitelka slepic, která se později stala součástí posádky Jolly Jedie.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se kolem roku 45 BBY v Okikuti, a protože rodičové na ni neměli čas, prakticky ji vychovaly slepice. Ty měla tak ráda, že je nejen začala cvičit, ale půjčovala si je i od sousedů, povětšinou bez jejich vědomí. Už před válkou klonů měla slušně vycvičený slepičí cirkus, přivydělávala si prodejem vajec a vůbec se neměla špatně.
Na tržišti v Lurkooro potkala Wyggrama, který chtěl vědět, jestli jsou i její vajíčka napíchnutá drogami, a protože jí (jako jediné) přišel děsně chytrý, zanedlouho z toho byla ruka v rukávě a svatba. Děti ale (naštěstí) neměli.

Občanská válka

Stejně jako její muž, i Zorrah byla záhy po zahájení okupace Kashyyyku zajata a nasazena v jednom z koncentračních táborů, odkud se postupem času dostali až do Tábora 52. Tam, vybaveni ihnibičními čipy, okopávali kashyyycký chmel až do chvíle, kdy je tři týdny po zničení Hvězdy smrti zachránil kashyyycký odboj. Ze základny v mlhovině Tyyyn pak putovala na loď kapitána Simbaccy, protože slyšela, že má slepice tuze rád.

Potenciália

Chovala slepice pro dobro posádky a bylo jí dobře.

d20

Noble 1 / Scout 1 / Scoundrel 1 / Fringer 1
STR 10 / DEX 14 / CON 10 / INT 16 / WIS 11 / CHA 14
Intimidate +8, Gather Information +7, Hide +7, Knowledge (biology, wilderness lore) +7, Tumble +7, Diplomacy +6, Disguise +6, Entertain (hen cirucs) +6, Move Silently +6, Sense Motive +6
Dodge, Sharp-Eyed, Mobility, Alertness

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License