Zorbův palác

Zorbův palác byla budova na okraji chudinské čtvrti Oblačného města, z níž Hutt Zorbo řídil své zločinné impérium operující na Bespinu a v jeho okolí. V mnoha ohledech připomínal dům hrůzy1 a zejména v posledních letech se těšil reputaci místa, kam chodily umírat naděje na slušný život.2

Obyvatelé

Kromě nesčetných otroků, mezi něž svého času patřily například Becky, Nolla a Yaeta Brannigan, tam byla zaměstnána celá řada dalších tvorů, například bachaři Tondoch a Cvr Rrk nebo krátkodobě vynálezce Anna-nana. O chrup zaměstnanců i otroků se staral sadistický droid EV-KH4N. Přes šedesát procent jeho obyvatel bylo zcela nebo částečně negramotných.3
Rezidentní bestií, které Hutt házel nepohodlné návštěvy, byl původně kraytský drak, ale ten byl později nahrazen rancořím mládětem, které ho při dramatickém krmení zabilo.4 V tamní aréně se často pořádaly gladiátorské zápasy, v nichž byl občas nasazován tentýž rancor.5

Historie

Ačkoliv se do mysli lidí vryl jako palác Zorbův, postavil ho už jeho předchůdce Rampa, a to krátce po založení města někdy před rokem 400 BBY.6 Teprve po jeho odstranění Temným mstitelem v roce 56 BBY se v něm usídlil Hutt známější, který mu teprve dodal patřičnou publicitu.
Roku 17 BBY palác při pokusu o osvobození svých sester infiltrovala Joya Brannigan, která následně posekala většinu ochranky svým mečem a celý jej pak srovnala se zemí. Kromě zachraňovaných sester přežilo ještě několik dalších otroků, mezi nimi rodiče Tiny Skaar.
V ruinách ještě nějaký čas přebývali poslední Zorbovi poskokové, ale nakonec zmizeli i ti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License