Zorbo the Hutt

Zorbo byl Hutt z Bespinu, který z paláce v Oblačném městě řídil své zločinecké impérium. Využíval práci otroků, měl rozsáhlý harém, jehož součástí byly svého času mimo jiné Yaeta, Becky a Nolla z klanu Brannigan a Taa Zhar, a vesměs to byl krutovládce nejhrubšího zrna.

Historie

Narodil se roku 117 BBY na Bespinu, daleko od Nal Hutta.
Působil původně jako pobočník Hutta Rampy,1 ale v roce 56 BBY využil mocenského vakua vzniklého odstraněním nadřízeného rytířem Champbaccou. Když tentýž rytíř později zlikvidoval i bespinskou buňku Černého slunce a odešel z planety, ovládl Zorbo rychle zbytek kriminálních živlů na planetě a postupně si vybudoval slušně silné podsvětní impérium.
Roku 17 BBY uspořádal grandiózní oslavu svých stých narozenin.2 Následujícího rána navštívila jeho palác Joya Brannigan, která chtěla osvobodit své sestry a která v nevyhnutelné konfrontaci zabila jak Hutta, tak většinu jeho poskoků.3 Jeho poněkud výstřední závěť, podle které měl veškerý jeho majetek připadnout otrokyním z harému a planetárnímu ministerstvu školství, považoval nálezce za vtip a zahodil ji.4
Jawí vynálezce Anna-nana se svého pána pokoušel oživit5 nebo alespoň přenést jeho vědomí do kybernetického mozku, ale nepodařilo se mu to.6 Zbytek jeho nejvěrnějších s ním přesto zůstal ještě několik dní.7

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License