Zob

„Bacha, jde sssem generál Zob.“
„Neměl už bejt admirál?“
- neznámí pohihňávající se Trandoshané

Zob byl trandoshanský poradce konfederačního generála Sev'rance Tann, několikanásobný neúspěšný účastník mistrovství vesmíru v šachu, nápadník (rovněž několikanásobný, rovněž neúspěšný) Hessky a později člen posádky Jolly Jedie. Neměl ani metr padesát a celý život kvůli tomu trpěl napoleonským komplexem.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 45 BBY do tradiční rodiny na Trandoshe a už v dětství mu byl vštípen odpor k Republice. Protože měl astma a nemohl se účastnit lovů, studoval alespoň díla slavných stratégů a doufal, že ještě vyroste. Nevyrostl a nebyl ani příliš dobrý v hraní šachu, kterým se snažil zabít volný čas a získat si slávu. Jeho život před začátkem klonových válek se tedy nesl ve znamení nenaplněných ambicí a neúspěchů na všech frontách.
V roce 24 BBY se dozvěděl o snahách Trandoshanky Hessky o mírové soužití s kolonisty na Alaris Prime, a protože mu naprosto učarovala, snažil se s ní sejít a okouzlit ji svým šarmem. Kontakt se podařil, okouzlení nikoliv, a to navzdory tomu, že Zob prakticky před očima konvertoval z tradicionalistického Trandoshana na všestranného humanistu. Hesska mu to nežrala a požadovala nějaký důkaz, ovšem jemu se možnost pobývat nějakou dobu ve vesnici Valyarr ani trochu nelíbila a zkoušel vymyslet něco rychlejšího, účinnějšího a veskrze lepšího, čímž by kromě jejího respektu získal pokud možno taky respekt ostatních.
Když začala válka klonů, měl pocit, že takovou příležitost dostal. Bez váhání se přidal ke Konfederaci nezávislých systémů a vetřel se do přízně Sev'rance Tann tím, že jí pomohl s plánovaným tažením na Alaris Prime. Doufal, že když s armádou droidů srovná kolonii do latě a nařídí všem, aby Hessku poslouchali, šplhne si nejen u ní, ale i u těch, co dosud jeho taktického génia podceňovali, ale nestalo se tak. Dokonce nepomohlo ani to, že před nájezdem vypustil klamavou zprávu a zajistil, že bude Hesska s jejími nejvěrnějšími bezpečně mimo planetu. Sev'rance díky němu rychle získala, co potřebovala, a pak ho nechala napospas obráncům.
Ti ho šoupli do basy a do konce války směl hrát jenom šachy z chleba. Začali mu ale říkat „generále“, a ačkoliv z toho cítil opovržení, byl za to vlastně rád.

Občanská válka

S převratem se situace poněkud změnila, Hesska potřebovala každého loajálního, i když divně, pomocníka a Zob dostal milost. Následoval disidenty do lesů, kde se více než deset let ukrývali a kde se Zobovy schopnosti válečného analytika poprvé celkem hodily. Hesska mu stále city neopětovala, ale celkem se spřátelil s Yarrinem, Isstarem a Horrdem, jimž nejednou zachránil krk. Nejvíc si rozuměl s Kerberrou, která ale byla lapena záhy po svém příletu na měsíc.
V roce 5 BBY byli všichni zbývající disidenti lapeni během globální razie a posláni do Tábora 52. Zatímco Hessku a další mučili tamní bachaři převážně fyzicky, sekáním končetin a tak, Zobovi se hlavně vysmívali a posílali ho dělat ty nejpodřadnější práce. Díky tomu sice ještě víc zahořkl, ale taky přežil, protože byl ušetřen sedření z kůže. Když na tábor tři týdny po bitvě o Yavin zaútočil kashyyycký odboj, Zob stejně jako ostatní využil příležitosti, následoval Hessku a brzy se ocitl v bezpečí na základně v mlhovině Tyyyn. A přirozeně ji následoval i dál, na stařičký venator kapitána Simbaccy, protože co kdyby mu konečně dala.
Nedala, ale Zob se začal podílet na plánování dlouhodobé strategie povstalců, kterým něco takového prozatím chybělo. Velký vděk za to nesklidil, protože se jich většina soustředila na řešení krátkodobých, aktuálnějších problémů, ale jemu to nevadilo. Po závodech na Raxusu Prime dal svůj hlas ve volbách nového kapitána nepřekvapivě Hessce, která se mu konečně přestala aktivně vyhýbat.
17. 7. 0 ABY byl pozván na poradu, kde došlo k zahájení plánování operace Trebuchet, a ač ji v začátku odsoudil jako naprosto nemožnou, aktivně se na ní podílel a Joya Brannigan od něj dostala několik užitečných doporučení. Když začátkem srpna zjistil, že Hesska odletěla, aniž by mu cokoliv řekla, radost z toho neměl, ale věnoval se přípravě plánu a 10. 8. se společně s jádrem operace přesunul na Oarlig. V Kančím hnízdě zdvojnásobil svoje úsilí při plánování a po večerech utápěl žal z toho, že Hesska křižuje vesmír s Vosskem, v blecherovce. Přesto dokázal slušně fungovat a i díky němu se nakonec celá operace podařila.
Do oslav se příliš aktivně nezapojoval, 1. 10. se společně se zbytkem výpravy vrátil na Jolly Jedie a v následujících měsících se snažil toho zjistit víc o situaci v domovské soustavě. Začátkem dubna 1 ABY se Hesska na loď vrátila a on měl velkou radost, rozhodně větší než ona. Na kapitánově svatbě svolila, že si s ním zatancuje, a on z toho ještě dva dny nemohl spát.

d20

Noble 3 / Military Advisor 3 / Officer 1
STR 14 / DEX 13 / CON 14 / INT 14 / WIS 14 / CHA 14
Knowledge (tactics) +15, Gather Information +14, Diplomacy +12, Bluff +10, Computer Use +10, Hide +10, Sense Motive +10, Spot +6
Skeptical, Shadow, Skill Emphasis (Knowledge (tactics)), Infamy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License