Zlatý mynock

Zlatý mynock byla odbojová skupina bojující proti imperiálnímu režimu.
Měla dost velké koule na to, aby zaútočila i na imperiální vesmírný přístav.
Po zničení první Hvězdy smrti se přidali k Alianci a stali se její součástí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License