Zlatý mynock

Zlatý mynock byla odbojová skupina bojující proti imperiálnímu režimu.

Historie

Vznikla neznámo kdy na Rodii nebo někde v jejím okolí.
Už v roce 8 BBY měla dost velké koule na to, aby zaútočila i na imperiální vesmírný přístav, což se tuze hodilo Onovi, který při jednom takovém útoku zabil imperiálního důstojníka a utekl.
Po zničení první Hvězdy smrti se Zlatí mynockové přidali k Alianci a stali se její součástí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License