Zlatopalec

Zlatopalec byla značka kvalitní, s láskou vařené medoviny z Brandeysa. Vyráběla se v několika variantách a příchutích, nikdy neměla víc než 27 % alkoholu a jak kvalitou, tak objemem prodeje patřila ke galaktické špičce po více než čtyři tisíce let.

Historie

Podnik založila roku 4232 BBY rodina Zlatopalců, jejichž jméno pak značce zůstalo i v dobách, kdy už ji dávno vlastnil někdo jiný. Zůstala i podniková filosofie vyrábět vždy co nejkvalitnější medovinu, i kdyby to někdy znamenalo značné zvýšení nákladů nebo zmenšení produkce.
Ačkoliv zájem veřejnosti o medovinu postupně spíš klesal, Zlatopalec měl své místo na trhu již vybudované a nižší poptávka tak likvidovala hlavně nezaběhnutou konkurenci. Za obchodní rivaly se tak daly považovat spíš výrobci vína, například Zelený drak, než jiné společnosti vařící medovinu.
Od roku 23 BBY byla ředitelkou společnosti Maven Blackbriar, která se zasadila o medovinovou renesanci a pod níž podnik vzkvétal i za Impéria.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License