Zkurvená díra

Zkurvená díra byl bar šedesáté cenové kategorie ve spodních patrech ekumenopole na planetě Trantor.1 Barmana tam dělal Xexto Salgado.

Historie

Champbacca a Chlouppek ho vypili jednou, v roce 21 BBY během pánské jízdy, a to zkurveně rychle, protože tou dobou nestálo planetární pivovarnictví za nic a museli ho nejprve pořádně zafinancovat.2 První jmenovaný tam pak během své popelářské éry mezi lety 7 a 4 BBY trávil většinu času během zastávek v Jádru a dokonce tam měl i své vyhrazené místo.3 Ačkoliv se uvnitř často debatovalo o politice,4 imperiálním provokatérům tam pšenka nekvetla.5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License