Zitranští mozkoletové

Zitranští mozkoletové byl pouliční gang z Coruscantu. Za své území považoval část Petržaľky, ale o toto teritorium neustále bojoval s konkurenčním gangem, Tymiánskými ostrohřiby. Jméno převzali po nebezpečném hmyzu ze Zitranu, který kladl larvy do uší hostitelů. Larva se pak živila mozkovou kůrou a těsně před smrtí hostitele dospěla do formy, kdy přes zvukovody protáhla křídla a s celou hlavou odletěla, aby se mohla v klidu dovyvinout někde stranou.

Historie

Zitranští mozkoletové byli založeni jako domobrana roku 91 BBY v Petržaľce skupinou imigrantů ze Zitranu, kteří se začali chránit před násilím a šikanou již existujících gangů, protože policejní složky na ně kašlaly. Úřady na domobranu hleděly jako na další z gangů a policie po nich začala šlapat, což vedlo k tomu, že se skutečným gangem stali. Aby se v konkurenčním prostředí prosadili, uchýlili se k brutální preventivním a okázalým útokům, kdy krev tekla proudem.
Mezi lety 86 a 61 BBY jejich aktivity příležitostně narušoval Ulysses Cox, nejprve se svou mistrovou, později se svým padawanem. Jejich těžkou životní situaci sice chápal, ale všechno jim tolerovat nemohl.
Od roku 57 BBY drželi Zitranští svou část Coruscantu pevně v ruce a blýskalo se jim na dobré roky. O sedm let později si tehdejší vůdce gangu nechal na Loronaru na zakázku vyrobit loď Krayt's Scream.
Roku 42 BBY došlo v gangu k malému převratu, bývalý vůdce na Krayt’s Screamu uprchl do Vnějšího okraje a vedení se ujal nový, mladší a průbojnější.
19. 5. 22 BBY došlo k velké přestřelce s Ostrohřiby v klubu Diagonální řez. Řež měla rozhodnout, který z gangů se stane dominantním, ale ztráty na obou stranách byly tak velké, že oba gangy ještě toho roku zanikly.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License