Zippanandu

Zippanandu byla Xexto z Troikenu, jedijské stíhací eso. Pilotovala hlavně stíhačky tříd Delta-7 a Eta-2, ale rychle se přizpůsobila i čemukoliv jinému a v chrámovém simulátoru pro ni museli přidat novou úroveň obtížnosti. Byla od přírody zvídavá a soutěživá, ale životní zkušenosti ji v dospělosti dost utlumily.

Historie

Narodila se roku 35 BBY a už v raném věku byla odvedena do Chrámu Jediů na Coruscantu, kde se začala učit ovládat Sílu. V roce 28 BBY navštívila s celým ročníkem Ilum a postavila si z nalezeného krystalu světelný meč s modrou čepelí. Aspirovala na strážce pořádku, ale ani v šermu se jí příliš nedařilo, natož v duchovnějších oblastech studia. Naštěstí byl u ní zavčas objeven enormní talent na pilotování, a tak nebyla odeslána k pomocným sborům, nýbrž přidělena mistrovi, aby z ní vycvičil stíhací eso.
Když jí bylo třináct, vypukly klonové války a ona se již brzy dostala do ostré akce. Navzdory nevelkým zkušenostem přežila válku i rozkaz 66 a až kolem roku 17 BBY byla dostižena Inkvizicí, konkrétně Atalirem a Valery. Zippanandu byla zajata, uložena ve stázi na lictoru Limbus a každý rok pravidelně rozmražována a dotazována, jestli už se přidá k temné straně. Zpočátku odmítala, ale mučení spojené s tím, že jí jednou nabídli bábovku s rozinkami, ji nakonec zlomilo. V roce 3 BBY proklela světlo a slíbila, že bude pracovat pro Inkvizici, ale přesto i nadále trávila většinu času zmražená, protože pro ni inkvizice nedokázala najít pořádné uplatnění. O tom, že v ní ještě pořád je dost dobra, věděl své Šedý Šum, který ji občas ve snech navštívil a snažil se jí zabránit v dalším pádu na temnou stranu, aby mohla někdy v budoucnu posílit letku Magorů.
Příležitost dostát svému slibu dostala 2. 5. 1 ABY, kdy ji sám Ludo Mabiro pověřil předáním zprávy bandě anarchistů. Vyrazila tedy na Bador, kde se s odmontovaným sledovacím zařízením z jednoho raketoplánu ubytovala U Pěti džbánků, čekala, pocucávala rosolku a byla zvědavá, co z toho bude.

d20

Jedi Guardian 4 / Jedi Ace 5 / Dark Side Devotee 1
STR 8 / DEX 22 / CON 8 / INT 18 / WIS 10 / CHA 10
Pilot +22, Repair +15, Computer Use +12, Tumble +12, Astrogate +10, Balance +10, Craft (starfighters) +10, Drain Energy +10, Knowledge (engineering, starfigters) +10, Hide +10, See Force +10, Spot +7
Multidexterity, Lightning Reflexes, Combat Reflexes, Force Pilot, Starship Operation (starfighter), Starship Point Blank Shot, Skill Emphasis (Pilot, Drain Energy), Force Dodge

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License