Žihadlo

„Yo, čekujte to, bratři negři,
chvalozpěv tak jak se patří,
na Simbaccu, to je chlap!
Pořídil si kundolap
přitom kundy dvě už měl,
todle fakt svět neviděl!“
- Zizi-nana o Žihadlu

Žihadlo, původně Nova 4, byla jedna ze stíhaček N-1, které tvořily letku Nova. Jednalo se o vesměs standardní stíhačku N-1, která se od ostatních lišila jenom zredukovaným sedadlem, aby se tam vešel pilot, a zeleným nátěrem na několika málo místech trupu, a během občanské války už šlo spíš o veterána s velkou sentimentální hodnotou než o bojový stroj.

Historie

Jednalo se o jeden z několika kusů stíhaček N-1, jejichž černým prodejem si přivydělával Mowty Cooper. Z jeho soukromého hangáru putoval krátce před bitvou o Naboo do vlastnictví Hutta Borvo, který za něj zaplatil nemalé peníze, ale po invazi Obchodní federace byl z planety vyhnán. Stroj tak strávil několik let v hermeticky uzavřeném hangáru, který jeho pán znovuotevřel až někdy kolem roku 25 BBY.
V roce 22 BBY ho od něj společně s dalšími třemi stíhačkami a příslušenstvím koupil Wyrrgy v rámci zakázky velmistra Champbaccy, jenž chtěl ekologické stroje zapojit do obranných složek své enklávy. Na Miu Leptonis IV je po vyřízení nezbytných formalit dopravili Kanrryuh a Salltryn v Little Katarn a z téhle konkrétní se stala Nova 4, kterou zpočátku pilotovala hlavně Joya Brannigan.
V roce 20 BBY se Nova 4 účastnila společného vyhánění vesmírné manty z oběžné dráhy měsíce a později si ji začal půjčovat Simbacca, kterému pracovně vytížená ředitelka InnNova Corp. ráda uvolnila místo.
Během evakuace akademie začátkem roku 14 BBY se v ní Simbacca dostal na Jolly Jedie, kde stíhačku zakonzervoval a objevil až po mnoha letech, krátce po začátku krize s Inkvizicí. Protože i on si potřeboval vyčistit hlavu a ostatní mu nedovolovali podílet se na jejich vlastních projektech, aby měl čas na plánování, přišla mu ta příležitost vyloženě vhod1 a on se do toho pustil s vervou.
Loď opravil, co jen to šlo, a nejspíš se v ní i proletěl, ale do bojových akcí i nadále preferoval modernější Šlupku.

231804.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License