Zheera

Zheera byl geniální trandoshanský alergolog a velký propagátor očkování. Pocházel z Alaris Prime, ale krátce po převratu zmizel a nebyl k nalezení, což mohlo být mrzuté pro Křupkový odboj, kterému by se někdo s jeho odborností hodil, po tom přívalu chlupů na palubu Jolly Jedie.

d20

Tech Specialist 6 / Scoundrel 2
STR 10 / DEX 14 / CON 12 / INT 18 / WIS 10 / CHA 10
Knowledge (allergies, chemistry) +15, Treat Injury +15, Craft (vaccines) +12, Computer Use +10, Craft (medpacks, stimulants) +10, Knowledge (medicine) +10, Search +10
Thick Hide (2x), Skill Emphasis (Treat Injury), Self-Sufficient, Surgery
Instant Mastery (Knowledge (allergies)), Tech Specialty (Medical Specialist), Expert (Craft (vaccines))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License