Zhamberrk

Zhamberrk bylo zapadlé městečko na Kashyyyku, původní pohraniční tvrz. V dobách největšího rozmachu bylo relativně pokrokové, žily tam přibližně čtyři tisíce Wookiů a hlavním zdrojem příjmů bylo tkalcovství a další produkty lovu a experimentálního chovu pavoukomutů. Všichni tam fandili fotbalovému klubu FC Hromosvodi, i když málokdo chápal proč.

Historie

Tvrz, kolem níž se později rozrostlo město, byla založena v roce 7210 BBY a měla sloužit jako bezpečné odpočívadlo pro karavany putující nebezpečným, pavoukomuty zamořeným lesem mezi severním královstvím a územím Šošonů. Protože tam bylo zároveň vybíráno clo, z nějž profitovaly obě strany i pevnost, posádce se dařilo a její velitel měl nezanedbatelný vliv. Podle legendy se v něm jednou stavil i Geroj a při kopání s nafouklým žábomutem tam vynalezl kashyyycký fotbal.
Se sjednocením Kashyyyku a založením Rwookrrorro však přišly nejrůznější obchodní reformy, clo bylo zrušeno a obyvatelé městečka se museli poohlédnout po jiné obživě. Vzhledem k nevyčerpatelné zásobě pavoukomutů tak byli logickou volbou právě oni, po několika nezdarech se místní naučili tkát z jejich vláken lehké, odolné a pohodlné látky, což riziko zániku města odvrátilo. Velitel byl nahrazen starostou, kterému s vládou pomáhala menší rada.
Roku 4012 BBY tam po vyhlášení zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti proběhla velká defenestrace,1 jinak to bylo město politicky velmi klidné.
V roce 1012 BBY vypukl mezi divokými pavoukomuty mor, který způsobil vážnou ekonomickou krizi a založení lokálního fotbalového klubu, což zase vedlo k urputné rivalitě a dokonce oficiálně vyhlášené válce s Chenachochanem. Z krize se město nakonec dostalo, ale nadále bylo většinovým obyvatelstvem planety považováno za díru. V následujících stoletích bylo provedeno několik pokusů s umělým odchovem pavoukomutů, jenž měl zajistit stabilnější přísun vláken, ale většina jich moc dobře nedopadla.
Během války klonů byl tamním starostou zvolen Buzzbacca řečený Rakeťák. Díky odlehlé poloze a minimálnímu významu nebyl Zhamberrk nikdy zotročen systematicky, ale celá řada jeho obyvatel stejně padla do okovů a během okupace v něm tedy žila jen hrstka starousedlíků.

Rodáci

UWIAsK3.png="Původní
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License