Zhako Clees

Zhako Clees byl k Síle citlivý Mrlssi z Mrlsstu, Mandalorian a člen Inkvizice. Byl velmi inteligentní, liboval si v obskurním humoru a i když začínal jako bojový medik, později spíš zranění a bolest způsoboval. Uměl sice zacházet s noži a dalšími zbraněmi na blízko, ale v boji preferoval svou věrnou a jen trochu zmenšenou blasterovou pušku a i v plné zbroji byl neuvěřitelně pohyblivý.

Historie

Před rozkazem 66

Zhako se vylíhl roku 39 BBY na domovské planetě své rasy, a to do netradiční rodiny dvou ptačích válečníků, kteří se domů vrátili zahnízdit. Zhako měl tak svou budoucí kariéru předurčenou už od vejce a jakmile unesl nůž, dostal první brnění a začal cvičit. Zhako se nebránil, a to ani po roce 32 BBY, kdy jeho otec zmizel neznámo kam a po nějaké době byl prohlášen za mrtvého. O to víc se snažil, aby mu byl dobrým nástupcem, a s pomocí matky se učil střílet a házet bomby.
Jak rostl, začalo být stále zjevnější, že na velkého válečníka nemá dostatečné fyzické předpoklady, ale uplatnil se alespoň jako polní medik a v boji začal vykazovat nejen značnou vynalézavost, ale občas taky podezřele rychlé reflexy, takže byl ostatními Mandaloriany bez problémů tolerován.
Když vypukly války klonů, bez váhání se přidal na stranu Republiky a po boku klonových vojáků se účastnil několika bitev. Dozvěděl se také, že některé z nich v absolutním utajení na Kaminu trénoval jeho otec, ovšem že zemřel při nehodě s odjištěným granátem. Mrzelo ho, že si spolu nezabojují proti droidům, ale na jeho výkonech se to neprojevilo. Větší vliv na něj měl neustálý stres na bojišti a také to, jak kolem něj neustále umírali klonoví vojáci, pro něž nemohl nic udělat, i když se snažil. Aniž by si to uvědomoval, hnala ho frustrace blíž a blíž k temné straně.
V posledních dnech války klonů bojoval na Mygeetu a seznámil se tam s důstojníkem Hazzarem, který v něm rostoucí temnotu postřehl, ale zatím s tím nedokázal nijak naložit.

Občanská válka

Když Republika padla a válka skončila, chtěl se Zhako uchýlit někam do kláštera, ale dřív ho kontaktoval Hazzar s nabídkou, aby začal pracovat pro nový režim. Zhako chvíli váhal, ale vidina, že pomáhá systému, byla nakonec větší, on dorazil na Citadelu a stal se jedním z prvních členů inkviziční sekce 4. Absolvoval krátký výcvik, během kterého drasticky vzrostla jeho schopnost ovládat Sílu, a přesunul se na palubu Černého korzára, s nímž ve společnosti dalších pěti inkvizitorů brázdil galaxii a hledal k Síle citlivé jedince. Ačkoliv měl zpočátku k pokusům, které na nich byly prováděny, značné výhrady a vesměs s nimi soucítil, jejich utrpení ho nakonec strhlo s sebou a on si v něm začal libovat. V následujících letech se naučil vysávat z obětí životní energii, a přestože jeho schopnost léčit s pozvolným pádem k temnotě dost utrpěla, nikdy úplně nezmizela. Neopustil ho ani smysl pro bizarní humor, díky čemuž se nemuseli s inkvizitorem Vahimem.
Roku 6 BBY se Černý korzár vydal do Neznámých regionů na pozvání sekce 6, která měla k dispozici velké množství testovacích subjektů. Až na místě se ukázalo, že šlo o past, a celá sekce 4 včetně Zhaka byla zajata Rakatorkem a jeho Blue Boyz. Ten je začal jednoho po druhém žrát a zanedlouho došla řada i na Zhaka, který chutnal jako kuře.

d20

Soldier 2 / Tech Specialist 1 / Dark Side Devotee 7 / Mystic Agent 2
STR 8 / DEX 15 / CON 12 / INT 20 / WIS 16 / CHA 16
Drain Knowledge +20, Force Grip +18, Hide +15, Treat Injury +15, Empathy +12, Fear +12, Heal Another +11, Astrogate +10, Computer Use +10, Friendship +10, Intimidate +10, Knowledge (psychology) +10, Sense Motive +10, Telepathy +10, Diplomacy +8, Gather Information +8, Pilot +8, Survival +8
Self-sufficient, Martial Arts, Iron Will, Skill Emphasis (Treat Injury, Drain Knowledge, Fear, Force Grip), Compassion, Sith Sorcery, Drain Force

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License