Zeta

Zeta byla měňavec ze Zolanu ve službách Odully Hutt, který se vydával za modrou Twi'lečku stejného jména. Své pravé jméno nikdy neprozradila, používala místo toho identitu twi'lecké tanečnice, 10/10, dcery servírky Kyany, která jí během vzpoury na otrokářské lodi zemřela v náručí. Odulle se ale ve své přirozené podobě ukázala, aby si svými schopnostmi zajistila trochu větší příjmy a lepší zacházení.
Kromě zjevných dovedností spojených se schopností měnit formu měla také nemalý talent na jazyky a kromě rodné řeči, basicu a dosh ovládala plynně i ryl, huttštinu a jazyk ubese. Důležitým znakem její povahy byla taky silná nenávist vůči Zygerrianům, které nesnášela víc než rozinky v bábovce. Byla silně škodolibá a využívala svého daru ke svádění sebevědomých samců všech možných ras, přičemž se jim pak někdy odhalila v přirozené podobě a moc se nasmála. Nebyla ale ani proti dlouhodobějším vztahům nebo proti přátelství s výhodami, které praktikovala s pašerákem Byornem, když s ním začala létat na Zaječí pracce. Nerozuměla ale technice a neuměla ani moc dobře pilotovat.

Historie

Měňavka později známá jako Zeta se narodila na Zolanu v roce 31 BBY a jako všichni měňavci musela žít ve slumu, utlačovaná dominantní rasou Zolanderů. Odtamtud ji během puberty zdánlivě osvobodila skupina pašeráků, z nichž se ale záhy vyklubali otrokáři, kteří chtěli z ní a pár dalších měňavců v táboře na Sarininu vychovat své loajální špiony a zabijáky.
Výcvik byl náročný pro obě strany a nešel podle představ Zygerrianů, a tak se tito kolem roku 8 BBY rozhodli své svěřence prodat nějakým těm zvrhlíkům, co chtěli v životě trochu pestrosti za rozumnou cenu. Měňavku a hromadu generických Twi'leček koupil kupec z Tarisu, nicméně než je dovezl domů, vypukla na transportéru vzpoura, otroci přes značné ztráty zvítězili a loď obsadili. Jednou ze smrtelně raněných byla i patnáctiletá modrá Twi'lečka Zeta, kterou i s prarodiči zajali otrokáři na Rylothu někdy ke konci války klonů a jejíž identitu měňavka v tichosti přejala.
Následně cestovala s osvobozenou skupinou na Ryloth, kde ji i jako zdánlivě nezletilou zaměstnala filmová společnost slečny Brannigan v hlavním městě, a ona chvíli vařila kafe a u lehčích scén držela klapku. Rychle si ale zjistila, že na planetě sídlí relativně benevolentní Hutt, a vetřít se jí do přízně nebyl s jejími talenty žádný problém. V následujících sedmi letech cestovala na palubě Zaječí pracky a pomáhala s vyjednáváním a pašováním a jen v případech nutnosti se vracela na Ryloth, aby své paní pomohla něco infiltrovat, ukrást nebo zabít. Vyhovovalo jí to tak.
Zhruba tři týdny po bitvě o Yavin jim exnul motor, když pašovali kraslice z vajec kraytského draka, museli přistát na asteroidu v soustavě Vor Deo a ona v zájmu diskrétnosti kontaktovala Joyu Brannigan, což byla dobrá volba. Na Mořském koníkovi kapitánky Leely přiletěly Emily, Banana Brannigan a Štěkna a zachránily den. Žádná přitom nepojala ani podezření, že by snad Zeta nebyla Twi'lečka, a ta se tak mohla v klidu vrátit k pašování.
Tomu se věnovala i v následujících měsících, ale začátkem roku 1 ABY přijali nabídku lihovaru Ch&Ch a začali s relativně legálním rozvážením alkoholu z Oarligu na Ryloth. Kontakt s Odullou ale Zeta nepřerušila a nadále byla připravena pro ni pracovat. Zvažovala také, že se Byornovi konečně ukáže ve své skutečné podobě, ale nakonec se rozhodla počkat na nějakou vhodnou příležitost.

d20

Scoundrel 4 / Changeling 3
STR 8 / DEX 16 / CON 15 / INT 14 / WIS 12 / CHA 12
Disguise +26, Bluff +10, Escape Artist +10, Craft (disguises) +8, Knowledge (humans, Twi'leks, Zygerrians) +8, Tumble +8, Entertain (dance) +5
Mimic, Low Profile, Skill Emphasis (Bluff), Stamina, Known Enemy (Zygerrians)
Contact, Master Linguist (ryl, ubese, huttese)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License