Zelený lampion

Zelený lampion byla hospoda ve Fogsmeade na Miu Leptonis IV. Vybavena byla barem, dvěma kójemi a několika stoly, přičemž drtivá většina toho byla novově zelená. Mezi oblíbené speciály patřilo houbové pivo a pro mládež pajcovaná zelená, ale na nápojovém lístku bylo i Ruby Bliel nebo Wookiee-wango. Jídelní lístek byl chudší, ale občas se tam objevila nějaká specialita z místní džungle1. Kromě barmana tam pracovaly ještě servírky Layla a Kyana2 a ze skladu bylo možné se tajnou chodbou dostat na podzemní dráhu do tajné enklávy.
Mezi lety 22 a 15 BBY ji vlastnila Champbaccova krycí společnost InnNova Corp, ale otevíral ji Ringo Ca Naal, který ji pak vlastnil až do jejího uzavření. Krátce po pádu Republiky poničil interiér frustrovaný Wyrrgy a nějakou dobu trvalo, než byl opraven a opět otevřen.

Champbacca a Chlouppek ji vypili hned několikrát.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License