Zelená je tráva

Zelená je tráva byla samizdatová, tištěná publikace, kterou někdy během občanské války začal sepisovat Zaarubacca, aby pro budoucí generace uchránil pravidla a historii sportu, o němž se mimo Kashyyyk prakticky nevědělo a o němž hlavně do té doby neexistovaly žádné jiné písemné doklady. Nikoliv však proto, že by jeho diváci neuměli číst a psát, jak tvrdili někteří zlí jazykové, nýbrž z tradicionalistických důvodů.

Historie

Zaarubacca začal na knize pracovat krátce poté, co byl díky kashyyyckým odbojářům propašován z planety na Nar Shaddaa. Z okolního Morporku měl sice často autorský blok, ale taky měl spoustu volného času a Korrak ho nenavštěvovala zas tak často, takže se knize věnoval opravdu důkladně a postupně mezi ověřené zájemce vypouštěl aktualizovaná vydání.

Obsah

V knize je možno se dočíst o ligových i místních pravidlech a o historii sportu jako takového, včetně legendy o tom, kterak ho vynalezl Geroj při kopání do nafouklého žábomuta. Hned dvě kapitoly byly věnovány míči, jímž byl nejprve nafouklý žaludek neznámého přežvýkavce, později celý kozomut, a v další se čtenář dozvěděl všechno o dávném sporu, jestli by místo aplikovaných poločasů nebylo lepší hrát na třetiny. Pozdější vydání rovněž obsahovalo rozhovor s přeživšími fotbalovými hvězdami, především s Yardayagrem.

Hřiště

Hra se hrála na vysoce variabilním povrchu, většinou na větvích porostlých travou nebo na holé kůře. Výjimkou však nebylo ani hraní na ledě, zejména během dob ledových, nebo ve vodě, zejména v dobách meziledových. Variabilní byly i rozměry hřišť, nejkratší a nejvyšší se nacházelo v Lurkooro, nejširší v Kepitenochanu a nejhlubší v jezeru Varf, vždy však mělo alespoň dvě vertikální úrovně, přičemž branky byly zpravidla na té nejvyšší.

Sestava

Každý tým měl na hřišti během hry devět hráčů a trenéra.
Každý hráč měl relativně pevně přidělenou právě jednu z následujících pozic:

 • brankář, jenž v plném brnění zabraňoval průchodu míče brankou
 • diplomat, jenž rozhodoval o tom, čí pravidla budou aplikována
 • dofukovač, jenž během hry upravoval aerodynamické vlastnosti míče
 • dorážeč, jenž pomocí speciálních holí rozptyloval nepřátelské hráče
 • chytač, jenž získával míč z rukou nepřítele pro svůj tým
 • střelec, jenž se snažil vstřelit míč do nepřátelské branky
 • úderník, jenž se měl starat o to, aby se míč dostal do rukou střelce

Ne každá pozice musela být ve hře zastoupena a některou naopak zastupovalo více hráčů naráz. Obvyklá sestava se skládala z jednoho brankáře, jednoho dofukovače, levého a pravého dorážeče, levého a pravého chytače, předního a zadního střelce a jednoho úderníka. Diplomat byl zpravidla aktivní pouze před hrou a v přestávkách, ale o to víc.
Kakulometa celkem úspěšně používala sestavu bez chytačů, ovšem se čtyřmi úderníky, a ve vyhrocených situacích byl zpravidla odvolán brankář, jehož podle povahy klubu nahradil diplomat nebo úderník.

Pravidla

Kniha samozřejmě nezapomněla poukázat na unikátní rys fotbalových pravidel, a to jejich nejednoznačnost, kvůli níž se před samotnými zápasy často pořádaly takzvané mediační mlýny - celé mužstvo včetně náhradníků se postavilo za diplomata, zpravidla toho největšího, protivník učinil totéž v opozici a začalo přetlačování, přičemž vítěz celého počínání určoval výklad toho či onoho konkrétního pravidla.
Z těch jednoznačnějších pravidel opakovaně zmiňuje například:

 • Trenér nesmí během hry nijak manipulovat s míčem.
 • Hráči nesmí během hry nijak manipulovat s trenérem.
 • Brankář smí opustit brankoviště jenom tehdy, pokud krvácí z více než dvou končetin.
 • Dofukovač smí míč kromě dofouknutí i upustit, nanejvýš však dvakrát za poločas.
 • Dorážeč nesmí v žádném případě udeřit žádného z trenérů, leda by mu tento spal se ženou a existovaly o tom důkazy.
 • Chytač smí míč zadržet i pusou, pokud mu to přijde jako dobrý nápad.
 • Střelec smí s míčem v ruce běžet tak dlouho, dokud ho někdo nesejme.
 • Úderník s míčem smí v reakci na dorážejícího dorážeče propadnout běsnění nanejvýš třikrát během poločasu.
 • Na ofsajdy se nehraje.
 • Při hře na sněhu jsou lyže povoleny pouze chytačům a trenérovi.
 • Při hře ve vodě není dovoleno močit. Rozhodčí to hlídají.
 • Simulování se trestá deseti ranami sukovicí.
 • Kdo roztrhá míč, kupuje novou kozu.

Zmiňované kluby

A jednoho dne se tam jistě dostane i Hromfárač.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License