Zdeněk

„No podívejte se na toho krasavce, přátelé, není to nádhera? Ale pozor, chce si hrát!“
- Zdeněk spatřil nějakou děsnou zrůdu

CT-99956, známější jako Zdeněk, byl klonovaný voják Velké armády Republiky, veterán války klonů a pozdější člen Baldy Crew. V týmu díky svému unikátnímu exoskeletu působil jako těžká palebná podpora, ale byl i velmi schopným technikem. Miloval veškerá zvířata, zejména mutanty, příšery a zrůdičky, a po nehodě, kdy se bez helmy promenádoval kolem vybuchujícího AT-TE a trefila ho matka, trochu šišlal.

Historie

Před rozkazem 66

Klonovací válec na Kaminu opustil v roce 30 BBY a okamžitě byl začleněn do výcvikového programu klonovaných inženýrů.
Ten dokončil až v posledním roce války a byl nasazen jako technik jedné menší jednotky kdesi ve Vnějším okraji. Tam se ovšem vzhledem k nízké ztrátovosti tanků trochu nudil, ve volném čase si z náhradních dílů postavil vlastní bojový exoskelet, který unesl dva opakovací kanóny, a jeho popularita v jednotce rázem stoupla. Dokonce byl odeslán na krátký, ale o to intenzivnější trénink po boku klonových mariňáků, který ho nakonec zavedl na Mygeeto.
Když přišel rozkaz 66, pronásledoval zrovna Zdeněk zaběhlou kočku a na Ki-Adi-Mundiho tedy vystřelit nestihl. Zprávu o kapitulaci Konfederace přijal celkem nadšeně a už plánoval, jak odejde na Vicik a bude chovat kotačky.

Občanská válka

Měl ale smůlu a byl brzy začleněn do nové jednotky a zapojen do výcvikového procesu nových stormtrooperů. Sám se jím nikdy nestal a kolem roku 10 BBY byl i s brněním považován za příliš starého na to, aby se ukazoval na veřejnosti, stejně jako ostatní klony. Společně byli převeleni pod admirálku Engels, která je měla nějak využít a která jim nechala odstranit kontrolní čipy, neboť je vzhledem k pokročilé fázi čistky považovala za redundantní a nechtěla riskovat, že z nich dostanou rakovinu nebo zastřelí ji. Během následujících let dostávali samé horší úkoly, Zdeněk k tomu ještě opravoval imperiální techniku, a předpokládalo se, že co nevidět zařvou.
V roce 0 ABY sloužil na palubě Götterdämmerungu a měnil olej všech AT-ST, ale po rozbombardování lodi pyrogelovými hlavicemi a přesunu do suchého doku byl v rámci podpory operace valkýra přidělen pod agenta Tonewy, který si svého nového kanonýra i zbytek jednotky rychle oblíbil a se kterým absolvovali několik cvičení a slušně se sehráli.
V červenci téhož roku vyrazili na první ostrou akci na Nar Shaddaa, kde Kodymu pomáhali v honu na členy Inkvizice. V následujících dnech zašel s Champbaccou, Chlouppkem, Fidorkkou a pár Mandaloriany do Memento Venari a účastnil se hospodské rvačky s neznámými gaunery, kde dokázal, že umí bojovat i bez těžké techniky.
O pár dní později doprovázel Kodyho na Rozengard, kde pokračovali v likvidaci inkvizitorských buněk. Zdeněk se do akce zapojil až poté, co byli Bruce a Vin raněni, ale jeho přínos byl přesto nezanedbatelný, neboť významně oslabil jednu z inkvizitorek ranou do hrudi a pak dotáhl raněného Champbaccu zpátky k lodi.
Přinejmenším dalších pár dní strávil ve skladišti Rudého barona na Nar Shaddaa.

d20

Soldier 8 / Elite Trooper 2
STR 14 / DEX 16 / CON 16 / INT 12 / WIS 10 / CHA 12
Handle Animal +15, Repair +15, Craft (armor) +10, Computer Use +8, Listen +8, Tumble +8, Sense Motive +6
Cosmopolitan (Handle Animal), Armor Proficiency (medium, powered), Point Blank Shot, Dodge, Precise Shot, Armor Familiarity, Rapid Shot, Ambidexterity, Two-Weapon Fighting, Wapon Focus (heavy repeater)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License