Založení Tetragonu

Založení Tetragonu: 9 BBY

Kdo se zúčastnil: Wyrrgy, Deek, Voh-Jin Sanseator Misto, Sadin Sax, Jergo, On v podobě Gurrgura
Místo dění: region Huttský prostor

Stručný děj:
Skupina se zabydlela ve Wyrrgyho tajné a po celé roky jeho věznění opuštěné základně vyhloubené do nevelkého asteroidu a strávila zde několik týdnů, ze strachu před stíháním Impériem.
Wyrrgy během té doby opatrně rozhodil sítě, obnovil kontakt s rodinou až na někde se toulajícího Chlouppka, a požádal o laskavost rodinného přítele Grombu Hutta. Ten mu zajištil obchodní imunitu na znovurozjetí živnosti v Huttském prostoru, neboť jeho původní společnost byla Impériem znárodněna.
Deek do tohoto projektu vložil nemalé úsilí a dokázal vyjednat dealery na hromadě světů a zaslouženě mu Wyrrgy nabídl místo svého rovnocenného obchodního partnera.
Během vyjednávání vzkříšení Tetragonu se Voh-Jin neúnavně věnoval úpravám a vylepšování ukořistěného raketoplánu. Jergo po základně opravoval za dlouhá léta zchátralé chodby s místnostmi, aby to všechno nikomu nespadlo na hlavu a Sadin neúnavně trénoval ve Wyrrgyho malé tělocvičně. Společně s Gurrgurem chtěli co nejdříve opustit jejich izolaci a vydat se něco podniknout.

Jejich přání bylo vyslyšeno podáním rukou obou chlupáčů a následného obejmutí a vykouření rituální dýmky na důkaz věčného přátelství. Tetragon se znovuzrodil a potřeboval posádku, která by mu pomohla se dostat z porodního sálu. A Wyrrgy věděl přesně, koho by k tomu měl využít.

Všech šest jich létalo z planety na planetu a plnili mírně až středně nebezpečné zakázky, více se poznávali a utvořila se mezi nimi nejrůznější pouta.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License