Založení Tetragonu

Založení Tetragonu: 13. 1. 9 BBY
Kdo se zúčastnil: Deek, Jergo, On v podobě Gurrgura, Sadin Sax, Voh-Jin Sanseator Misto, Wyrrgy
Místo určení: Huttský prostor, Nirgorův asteroidový pás

Stručný děj

Skupina se po útěku z Nihlus Hollow zabydlela ve Wyrrgyho tajné a po celé roky jeho věznění opuštěné základně vyhloubené do nevelkého asteroidu a strávila zde několik týdnů, ze strachu před stíháním Impériem.
Wyrrgy během té doby opatrně rozhodil sítě, obnovil kontakt s rodinou až na někde se toulajícího Chlouppka a požádal o laskavost rodinného přítele Grombu Hutta. Ten mu zajistil obchodní imunitu na znovurozjetí živnosti v Huttském prostoru, neboť Wyrrgyho původní společnost byla Impériem znárodněna.
Deek do tohoto projektu vložil nemalé úsilí, dokázal vyjednat dealery na hromadě světů a Wyrrgy mu tedy po zásluze nabídl místo svého rovnocenného obchodního partnera.
Během vyjednávání obchodních strategií Tetragonu se Voh-Jin neúnavně věnoval úpravám a vylepšování ukořistěného raketoplánu. Jergo po základně opravoval za dlouhá léta zchátralé chodby s místnostmi, aby to všechno nikomu nespadlo na hlavu, a Sadin neúnavně trénoval ve Wyrrgyho malé tělocvičně. Společně s Gurrgurem chtěli co nejdříve opustit jejich izolaci a vydat se něco podniknout.

Jejich přání bylo vyslyšeno podáním rukou obou chlupáčů a následným obejmutím a vykouřením rituální dýmky na důkaz věčného přátelství. Tetragon byl na světě a potřeboval posádku, která by mu pomohla se dostat z porodního sálu, a Wyrrgy měl přesně takovou k dispozici. Všech šest jich tehdy začalo létat z planety na planetu, sháněli staré i nové lodě a plnili mírně až středně nebezpečné zakázky, více se poznávali a utvořila se mezi nimi nejrůznější pouta.

Následky

Skupina začala podnikat a galaxie získala legendární přepravní společnost.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License