Zalf

„Letová kontrolo, žádáme o povolení přiblížit se.“
„Povolení neuděleno, identifikujte se!“
„Jakýpak identifikujte se, copak nepoznáváš svoji vlastní mámu?“
„Co?“
„Hele, víš co? Nech to bejt, blížíme se…“
- Zalf a sullustská letová kontrola1

Zalf byl defelský zloděj lodí, člen povstalecké buňky kapitána Simbaccy a Magor 4. Jakožto hyperaktivní přízrak, který by byl nejspíš schopný ukrást i imperiální hvězdný destruktor, kdyby si dal dost kafe nebo koksu a chvíli ho nehlídali, si vysloužil přezdívku Vítr. Pracoval v docích jako inspektor lodí po generálních opravách nebo refitech a věděl toho o nich po čertech hodně, což se mu v následné kariéře jejich zloděje tuze hodilo. Moc toho nenaspal, neuměl číst a mezi jeho záliby patřil stolní fotbálek.2

Historie

Narodil se v roce 25 BBY na Rothaně a jeho dětství bylo veskrze nudné, komplikované jen mírnou kleptomanií3 a naprostou neschopností soustředit se na učení. Naštěstí měl funkční rodinu, takže se u něj při domácím vyučování střídali jak rodiče, tak spousta starších sourozenců, a i když si některé základní dovednosti nikdy neosvojil, už v patnácti ho s přehledem vzali do doků jako pomocného inspektora na opravených lodích. Celé dny trávil tím, že pobíhal po prázdných chodbách a hlásil případné vady, což o pár let později využil při první krádeži velkého transportéru. Důkazy o tom, že je vinen, sice chyběly, ale bohužel udělal tu chybu, že si za utržené peníze koupil vlastní Z-95 a vzápětí si pro něj prostě přišli. Zmizet nebyl problém, ale najít novou rodinu už tak snadné nebylo a když konečně v roce 3 BBY skončil u povstalců na Rori, zatraceně se snažil,4 aby už nikdy nepoznal samotu a bídu na útěku, tuplem když s nimi byla sranda, pořád se něco dělo a mohl beztrestně střílet po imperiálech. Navíc se k nim přidal krátce poté, co byla sestřelena Rhonda, a když prokázal, že mu létání docela jde, zdědil její volací znak.
Několik hodin před zničením Hvězdy smrti letěl společně s kapitánem a Shavari na Jedhu, aby pomohli Sawu Gerrerovi. Na místo však dorazili až ve chvíli, kdy bylo Svaté město zničeno, a neměli šanci nikoho zachránit.
Dva dny po bitvě o Yavin zaútočil společně s ostatními Magory na imperiální konvoj převážející otroky a přispěl tím k záchraně Kodyho, jenž mu obratem doporučil moc zajímavou literaturu.5
Když do posádky Jolly Jedie o den později přibyl Kirk, Zalf se stal jeho dedikovaným nohsledem a neustále se snažil přijít na to, co všechno to ten Jawa kutí.
Pět dní po zničení Hvězdy smrti se účastnil útoku na Hemer'oi II, kde udržoval letku imperiálních stíhačů daleko od Shavari, která letěla torpédovat sochu Císaře.
Po vyhlášení výjimečného stavu se účastnil mnoha cvičení a počítal i s nasazením v útoku na Karafuto, ale Matlarra mu nejdřív musela zakázat kafe, jinak by určitě vyrazil napřed sám. 22. 8. 0 ABY nasedl do X-wingu, přesunul se i se zbytkem jednotky na oběžnou dráhu Gamorru a po čtyřech dnech cvičení s Champbaccou a imperiálními piloty pod velením admirálky Engels byl součástí útoku na Citadelu. Tam nejprve bez jakékoliv komunikace nebo senzorů doprovázel baziliščího droida, později Tlustou Bertu a v bitvě se stíhačkami z Dominatrix si připsal tři sestřely a jednu asistenci. Bitvu přežil, vrátil se na Jolly Jedie a slavil tři dny bez jediného zamhouření oka.
V následujících osmi měsících se občas trochu nudil, a tak svůj X-wing sedmnáctkrát rozebral až do posledního šroubku a zase složil.

d20

Soldier 6 / Scout 3 / Infiltrator 2
STR 10 / DEX 18 / CON 10 / INT 18 / WIS 10 / CHA 10
Hide +20, Pilot +18, Repair +18, Move Silently +17, Computer Use +15, Craft (capital ships) +15, Appraise +10, Balance +10, Knowledge (capital ships) +10, Spot +10
Cosmopolitan (Balance), Starship Operation (starfighters), Stealthy, Starship Dodge, Point Blank Shot, Shadow, Blind-fight, Improved Initiative, Combat Reflexes
Skill Mastery (Move Silently), Hot-wire, Zero-G Training

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License