Zalf

Zalf byl defelský zloděj lodí, člen povstalecké buňky kapitána Simbaccy a Magor 4. Jakožto hyperaktivní přízrak, který by byl nejspíš schopný ukrást i imperiální hvězdný destruktor, kdyby si dal dost kafe a chvíli ho nehlídali, si vysloužil přezdívku Vítr. Pracoval v docích jako inspektor lodí po generálních opravách nebo refitech a věděl toho o nich po čertech hodně, což se mu v následné kariéře jejich zloděje tuze hodilo. Moc toho nenaspal a mezi jeho záliby patřil stolní fotbálek1. Neuměl ale číst.

Historie

Narodil se v roce 25 BBY na Rothaně a jeho dětství bylo veskrze nudné, komplikované jen mírnou kleptomanií2 a naprostou neschopností soustředit se na učení. Naštěstí měl funkční rodinu, takže se u něj při domácím vyučování střídali jak rodiče, tak spousta starších sourozenců, a i když si některé základní dovednosti nikdy neosvojil, už v patnácti ho s přehledem vzali do doků jako pomocného inspektora na opravených lodích. Celé dny trávil tím, že pobíhal po prázdných chodbách a hlásil případné vady, což o pár let později využil při první krádeži velkého transportéru. Důkazy o tom, že je vinen, sice chyběly, ale bohužel udělal tu chybu, že si za utržené peníze koupil vlastní Z-95 a vzápětí si pro něj prostě přišli. Zmizet nebyl problém, ale najít novou rodinu už tak snadné nebylo a když konečně v roce 3 BBY skončil u povstalců na Rori, zatraceně se snažil3, aby už nikdy nepoznal samotu a bídu na útěku, tuplem když s nimi byla sranda, pořád se něco dělo a mohl beztrestně střílet po imperiálech.
Několik hodin před zničením Hvězdy smrti letěl společně s kapitánem a Shavari na Jedhu, aby pomohli Sawu Gerrerovi. Na místo však dorazili až ve chvíli, kdy bylo Svaté město zničeno, a neměli šanci nikoho zachránit.

  • Dva dny po bitvě o Yavin zaútočil společně s ostatními Magory na imperiální konvoj převážející otroky.
  • Když do posádky Jolly Jedie o den později přibyl Kirk, Zalf se stal jeho dedikovaným nohsledem a neustále se snažil přijít na to, co to Jawa kutí.
  • Pět dní po zničení Hvězdy smrti se účastnil útoku na Hemer'oi II, kde udržoval letku imperiálních stíhačů daleko od Shavari, která letěla torpédovat sochu Císaře.

d20

Soldier 5 / Scout 3 / Infiltrator 2
STR 10 / DEX 18 / CON 10 / INT 18 / WIS 10 / CHA 10
Hide +20, Move Silently +17, Pilot +15, Computer Use +15, Repair +15, Craft (capital ships) +14, Knowledge (capital ships) +10, Spot +10
Cosmopolitan (Balance), Starship Operation (starfighters), Stealthy, Starship Dodge, Point Blank Shot, Shadow, Blind-fight, Improved Initiative
Skill Mastery (Move Silently), Hot-wire, Zero-G Training

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License