zalaaca

Zalaaca byl všežravý čtvernožec z bažin Naboo, inteligentní, rychlý a vytrvalý plaz, z nějž se dalo s trochou snahy vycvičit excelentní jízdní zvíře. Obýval džungle a mokřady, skvěle viděl ve tmě a díky víceúčelovému chrupu mohl žrát prakticky všechno od řas přes mlže až po větší zakousnutou kořist. Líhl se z vajec a byl to velmi dobrý plavec, nicméně nedisponoval žábrami a pod vodou vydržel maximálně pár minut. Byla to společenská zvířata tvořící malé patriarchální smečky; samice byly čistě modré a jednou za dva roky snášely do společného hnízdiště tři až pět vajec, samci měli na boku výrazný žlutý pruh a ostražitě hlídali teritorium smečky. Po vylíhnutí rostly zalaacy relativně rychle a už v necelém roce dokázaly unést dospělého člověka, ale pohlavní dospělosti dosahovaly až v šesti letech.

Historie

Zalaacy se na Naboo vyvinuly dávno před příletem kolonistů a Gungani z Otoh Mandassa je odnepaměti cvičili a sedlali místo jinde obvyklejších kaadu. S gunganskými kolonisty se pak zalaacy ve druhém tisíciletí před bitvou o Yavin dostaly i na Rori, kde se jim v bažinách dařilo stejně dobře jako doma.
Mezi lety 22 a 15 BBY žila malá smečka zalaac také v enklávě na Miu Leptonis IV.

Významné exempláře

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License