Zaatar

Zaatar byl Wookiee z Kashyyyku, který v útlém věku s rodiči odcestoval na Coruscant, později byl přijat k senátní gardě a nějakou dobu působil jako kapitán útvaru, který bránil senátora za sektor Mytaranor. Měl dva syny, Bulgurra a Fatayyra.
Když senátora kolem roku 100 BBY ve funkci vystřídal mladší Yarua, Zaatar odešel do předčasného důchodu, přenechal post kapitána svému staršímu synovi a sám se věnoval výcviku nových stráží, mezi něž během války klonů patřila i jeho vnučka Merumeccu.
Dlouho na ni ale dohlížet nemohl, protože v roce 21 BBY zemřel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License