Yzzma

[„Je to prosté, nejdřív ho pozvu do solné jeskyně a až bude mít žízeň, vychlemtá mi tenhle lektvar na přeměnu v lamomuta. Toho lamomuta pak proženu městem, počkám, až nachytá hromadu blech, vyléčím ho tím, že ho oholím úplně až na kůži, a až se promění zpátky, bude určitě tak strašně vyděšený, že mi podepíše abdikaci, kterou ale odmítnu a prostě ho umlátím tímhle obřím kladivem.“]
- jeden z Yzzminých méně komplikovaných plánů

Yzzma byla Wookiee z Kashyyyku, příslušnice rodu Šošónů. Ačkoliv se mnozí historikové domnívali, že byla citlivá k Síle a ovládala sithskou alchymii, ve skutečnosti jako čarodějnice jenom vypadala a ráda si na ni hrála. Byla schopnou léčitelkou, uměla vařit nejrůznější lektvary a je doloženou vynálezkyní toho berserkeřího, ale taky byla poměrně excentrická, manipulativní a mocichtivá a měla tendenci všechno přehnaně komplikovat. Ráda se chvástala, že se osobně znala s Baccou, a většina těch, co ji někdy viděli, to nikdy nezpochybňovala.

Historie

Narodila se v roce 5022 BBY v království na západ od Rwookrrorro a už z toho, jak ji rodiče pojmenovali, bylo zjevné, že ji chtějí provdat do království východního. Roku 4566 BBY se jim takřka na smrtelné posteli konečně povedlo najít vhodného kandidáta, ona byla provdána za Pachacuteca z rodu Chimalli, o čtyři století mladšího náčelníka z Ittummi, a dala mu dva syny, Chalcuchimu a Kurruchiche. Když zbytek rodu jejího manžela vykosily neštorrrovice, Yzzma sáhla po čarodějných knihách, navařila lektvary, kterými údajně zajistila přežití své větve, a pak si mnula ruce radostí, jak bude dědit peníze a moc. To bohužel nešlo tak hladce, jak si to představovala - nejdřív se jí slibnější syn zbláznil a utekl do lesů, pak jí muže zabil blesk a Chalcuchima sebou nenechal manipulovat tak, jak chtěla. Snažila se mu tedy do houbové polévky přimíchat lektvar, kterým by ho proměnila v lamomuta nebo něco podobně nedůstojného, ovšem místo toho se jí podařilo objevit lektvar zuřivosti, jenž umožnil vznik kasty berserkerů.
V roce 4374 BBY se trůnu musel ujmout mladistvý Attahualpa, kterému Yzzma ochotně dělala poradce a doufala, že to je její příležitost, ale nadále neměla štěstí. Vnuk byl totiž příliš svéhlavý, vůbec ji neposlouchal a hlavně rozhazoval rodinné jmění rychleji, než by to byla zvládla ona - paradoxně se ho tak snažila spíš krotit než svádět na temnou stranu a vlastně si docela oddechla, když ho po pouhých deseti letech chytili a popravili otrokáři. Bohužel stihl před svou smrtí použít veškeré zbývající bohatství rodu při pokusu o vlastní osvobození, a tak na Yzzmu nezbylo nic k ovládnutí.
Rozhodla se tedy, že svému druhému vnukovi, ještě mladšímu Chackovi, pomůže k obnovení slávy města a až pak ho ovládne. První bod se jim společně skutečně povedl, s nemalým přispěním Řádu Jediů, který pár kilometrů na sever od města stavěl Kashyyycký chrám, druhý nikoliv, neboť roku 4191 BBY ve věku 831 let zemřela.

d20

Noble 3 / Tech Specialist 3
STR 6 / DEX 6 / CON 9 / INT 18 / WIS 16 / CHA 16
Intimidate +16, Craft (potions) +12, Knowledge (bureaucracy, history, witchcraft) +12, Astrogate +10, Diplomacy +10, Disguise +10, Sense Motive +10, Treat Injury +10, Appraise +5, Bluff +5
Infamy, Skill Emphasis (Treat Injury), Living History, Frightful Presence
Instant Mastery (Craft (potions))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License