Yures

Yures byl republikový Venator, součást svazu pěti bitevníků generála Con-Denyzze, který s ním a dalšími dvěma Venatory, Agler a Enley, vyrazil na obranu Kashyyyku.
Protože dorazili jako první, byl Yures během bitvy těžce poškozen, ale krátce po vydání rozkazu 66 byl schopen splnit rozkaz další, zničit vesnici Chenachochan, s jejímiž obyvateli bylo lepší do budoucna nepočítat. Později byl jednou z lodí, které soustředěnou palbou zničily Agler.
Jeho další osud není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License