Yohan

Yohan byl člověk z Nar Shaddaa, kovář a manžel Anyi. Byl to blonďák s minimem ambicí a relativně šikovný šermíř, ale mizerný střelec.

Historie

Narodil se v roce 41 BBY na pašeráckém měsíci, a to jako první syn Yussiho a Yari. Žili ve vyšších patrech Vertical City, táta ho učil šermovat a dětství mu zpočátku kazil jenom mladší bratr, později se i s ním docela sžil.
Yohan se pak vyučil kovářem a když se jeho otec v prvním roce války klonů přestěhoval na Miu Leptonis IV, zdědil společně s bratrem jeho kovárnu. Otce ani matku už nikdy neviděl, poslední zprávu od nich dostal krátce před pádem Republiky a až v roce 14 BBY si přečetl, že se pokusili vrátit na Nar Shaddaa a byli zabiti. Yohan se s tím vyrovnal poměrně rychle, později si vzal Anyu a společně provozovali živnost v civilizovanější části Vertical City.
V roce 5 BBY se dostal do hledáčku Impéria jako zdravý muž, co toho ještě neudělal dost pro pořádek v galaxii, a protože se nestihl schovat v nižších patrech, stal se z něj rekrut v armádě. Krátce po základním výcviku putoval na Mimban, kde s láskou vzpomínal na ženu1 a ještě v témže roce padl.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License