Yharn

Yharn byla soustava v sektoru Dargon, kterou tvořilo sedm planet obíhajících kolem modrého slunce. Spadala pod sféru vlivu sekty uctívající temného boha. Až do roku 618 BBY byla trvale neobyvatelná a nezajímavá, ale pak se rychle stala centrem celého sektoru.

Planety

  1. Gerlen
  2. Bwyrgen
  3. Herto Pat
  4. plynný obr
  5. plynný obr
  6. malá neobyvatelná planetka
  7. plynný obr
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License