Yarua

[„Á, starý „obchodník“ Wyrrgulhuk, dlouho jsme se neviděli.“]
- Yarua

Yarua byl Wookiee z Kashyyyku, senátor za sektor Mytaranor. Soukromý byt měl mimo Senát a přímo v něm si udržoval pouze honosnou osobní rezidenci uzpůsobenou ke krátkému odpočinku při dlouhých senátních jednáních. Měl několik asistentů, mezi nimi Farrgra a Kerberru.

Historie

Narodil se roku 350 BBY v neznámém městě na Kashyyyku a už v raném mládí se po smrti otce stal hlavou rodiny. Díky tomu si rychle osvojil nejrůznější diplomatické dovednosti, dal se na velkou politiku a jedním z jeho prvních úspěchů bylo vyjednání ukončení zubatých válek roku 291 BBY.
Když kolem roku 119 BBY končil mandát tehdejšího senátora na Coruscantu a bylo veřejným tajemstvím, že se jej nebude pokoušet obnovovat, bylo Yaruovi doporučeno, ať ho zkusí vystřídat, což se nakonec povedlo. Krátce před rokem 100 BBY se přestěhoval na Coruscant, kde se věnoval obraně zájmů své rodné planety a kde ho hlídal sbor gardistů pod vedením kapitána Bulgurra.
V posledních dekádách Republiky se snažil zajistit mír mezi svou rodnou planetou a Trandoshou, ale všechny jeho snahy byly sabotovány nebo předem odsouzeny k nezdaru. V roce 56 BBY se účastnil obchodní večeře, na které poznal Wyrrgyho. Podporoval rezoluci proti Obchodní federaci a během klonových válek stál pevně na straně Republiky.
Krátce po vydání rozkazu 66 mu Wyrrgy osobně doručil novinky z Kashyyyku a následně spolu byli svědky Palpatinova vyhlášení Prvního galaktického impéria. Yarua byl následně zatčen a ani sám Wyrrgy ho nedokázal zachránit před lágrem, ze kterého už se nikdy nevrátil.

d20

Scout 8/ Noble 3 / Senator 5
STR 15 / DEX 12 / CON 13 / INT 13 / WIS 15 /CHA 15
Intimidate +20, Survival +16, Bluff +14, Disguise +10, Spot +10, Climb +9, Computer Use +9, Search +9, Sense Motive +9, Diplomacy +8, Ride +8, Jump +7, Knowledge (bureaucracy, politics) +7, Listen +7, Pilot +7, Swim +7, Knowledge (Kashyyyk) +6, Repair +6
Combat Expertise, Diplomatic Immunity, Exotic Weapon Proficiency (bowcaster), Improved Disarm, Influence, Martial Arts, Persuasive, Skill Emphasis (Survival), Track, Wruushi
Skill Mastery (Climb)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License