Yan Itor

„Jste hlupák.“
„A? To je všechno?“
„Dejte tomu čas, bude vás to užírat.“
- mistr Itor a mistr Kelso

Yan Itor byl zabracký mistr Jedi z Iridonie, chrámový údržbář, vychovatel a člen přeřazovací rady. Měl velmi neobvyklý smysl pro humor a často v Chrámu prováděl dost brutální kanadské žerty, kterým se ale nikdy nesmál a vždycky si u nich dokázal udržet kamennou tvář. Díky tomu byl často za bručouna, ale pokud mu někdo sedl, našel v něm výtečného a všestranného společníka. S oblibou pozoroval dění opřený bradou o koště a málokdo ho sice viděl něco dělat, ale chodby byly vždy perfektně čisté.

Historie

Narodil se roku 140 BBY na Iridonii a v raném věku byl odveden do Chrámu Jediů na Coruscantu, kde se stal učedníkem v klanu boma a spolužákem Rassilona. Oba sdíleli zálibu v technice a stali se přáteli, ačkoliv Yan Rassilonovi až příliš často schovával šroubky pod záminkou, že ho tak cvičí odolnosti proti temné straně.
V roce 133 BBY společně s klanem navštívili Ilum, kde Yan bez obtíží našel svůj krystal pod hromadou kamení a na palubě Crucible si postavil světelný meč s modrou čepelí. Přestože byl odhodlaný bránit zájmy slabých a utlačovaných, šerm mu příliš nešel a musel se nejdřív naučit pomáhat si Silou.
Padawan se z něj stal až v roce 129 BBY, těsně předtím, než měl být odeslán k pomocným sborům, a svému mistrovi byl za to nesmírně vděčný. Ten nikdy nelitoval, že mu dal šanci, v následujících patnácti letech společně procestovali velkou část galaxie a Yan několikrát dokázal, že má větší potenciál než leckterý jiný Jedi. Dokonce dostal nabídku posílit řady stínů, ale nechal se slyšet, že to radši bude zametat chodby Chrámu a čistit záchody rady.
V roce 114 BBY splnil rytířské zkoušky, ale vlastního učedníka si nevybral, na delší dobu zůstal v Chrámu a osobně se zasadil o rekonstrukci jeho spodních pater a tamní čističky odpadních vod. Modernizoval kontingent údržbářských droidů, nejapnými žerty si nadělal nepřátele z mistra Kelso a dalších, napomínal učedníky, co nedodržovali pořádek či šlapali na trávník, a postupně zjišťoval, že by mu učení a cepování omladiny vlastně asi docela vyhovovalo. Chyběl mu na to ovšem titul a praxe, s čímž mohl velmi snadno něco dělat.
Roku 93 BBY se tedy ujal Koro Koona a předával mu veškeré své znalosti a dovednosti, nejprve na Coruscantu, později i ve vnější galaxii. Doporučil mu také, ať tolik nepřehání nácvik šermu a věnuje se spíš duchovním aspektům Síly, k nimž měl očividně lepší předpoklady. V roce 80 BBY ho dovedl k rytířským zkouškám a jakožto mistr začal vést v Chrámu skupinové lekce s malými žáky.
I nadále sem tam vyrazil ven, například když v roce 75 BBY zabavil zásilku pašovaných dud, z nichž většinu nejvyšší rada bezpečně zamkla, ale jedny stihl věnovat padawanu Champbaccovi.
Od roku 72 BBY byl členem přeřazovací rady, což shledával značně ironickým, když jí byl sám v raném mládí málem odeslán k obslužným sborům. O to víc se ale snažil, aby každý dostal příležitost se projevit jako budoucí Jedi, a každé dítko odeslané na farmu se snažil uklidnit, že to není nic strašného. Ze své pozice pak vyjednal Heldi možnost zůstat v Chrámu jako vychovatelka, údajně proto, že s tím potřeboval pomoct. Sám pak trávil většinu času mimo lekce zametáním chrámových chodeb a stal se z něj jeden z mála živých údržbářů. Ven už prakticky nechodil, světelný meč si zabudoval do koštěte a užíval si nejen klidné místo, ale v mezích i terorizování rozjívených učedníků.
V roce 46 BBY si v mezích slušnosti užil pohřeb mistra Kelso, sám zemřel stářím v roce 32 BBY.

d20

Jedi Sentinel 7 / Jedi Master 1 / Jedi Instructor 4
STR 12 / DEX 14 / CON 13 / INT 14 / WIS 18 / CHA 12
See Force +16, Repair +15, Move Silently +14, Diplomacy +12, Listen +12, Sense Motive +12, Enhance Ability +10, Enhance Senses +10, Hide +10, Intimidate +10, Move Object +10, Telepathy +10, Affect Mind +7, Knowledge (bureaucracy, Jedi lore) +7
Cosmopolitan (Repair), Stealthy, Rugged, Low Profile, Bureaucratic Flair, Dissipate Energy, Persuasive, Aware
Force Secret (Improved Affect Mind)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License