Yan Itor

Yan Itor byl zabracký mistr Jedi z Iridonie, který vycvičil mimo jiné Koro Koona. Měl velmi neobvyklý smysl pro humor, což se projevovalo například tím, že pro Chrám pořídil několikeré dudy, z nichž jedny se později dostaly do pracek padawana Champbaccy, nebo že nechal droidy navoskovat podlahu v kuchyni. Značná část jich byla mířena na mistra Kelso, se kterým se nemohl vystát. Těmto vtipům se přitom nikdy nesmál a za všech okolností si držel kamennou tvář.
Narodil se roku 140 BBY a zemřel stářím ve věku 108 let.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License