Yagssy

Yaggsy byla Yuzzemka z Ragna III, sestra Deeka a Geefa a dědička rodinných jablečných sadů. Byla to usměvavá, pracovitá ženská, která ale nebyla kdovíjak krásná, a tak měla problém najít si chlapa.

Historie

Yaggsy se narodila roku 61 BBY na Ragna III. Její rodiče Nobog a Kara'ala už po generace vlastnili rozlehlé jablečné sady a kolem nich se točil celý jejich život. Ji mělo to štěstí potkat taky a neubránila se tedy závisti, když Deek dostal možnost studovat na univerzitě, opustil domovskou hroudu a přestěhoval se na Coruscant. Po nějaké době ji to ale přešlo a uvědomila si, že si ji sice nechce nikdo vzít, ale jinak má vlastně krásný život bez stresu. S tím zatočil konec války klonů, když Impérium zaujali Yuzzemové jako levná pracovní síla. Ona s rodiči byli ušetřeni, ale Geef se přidal k odboji.
Roku 13 BBY rodiče zemřeli stářím, ona zůstala na všechno sama a aby se udržela funkční, dopomáhala si čicháním koření. Měla to relativně pod kontrolou, ale to padlo po roce 10 BBY s Geefovým návratem domů.1 Po nešťastném úraze kulhal, a protože byl z toho úplně na dně a neudržel si ani práci v kanceláři, musela se o něj Yaggsy postarat, což nebyla se všemi ostatními povinnostmi žádná legrace. Kontrolu tedy ztratila, na koření se stala závislou a s rodinným podnikem to šlo od desíti k pěti.
V druhé půlce roku 0 ABY se po mnoha letech domů vrátil Deek. Stihl být otrokem, psancem a najednou byl vlastník čtvrtiny přepravní společnosti a celé mafiánské organizace. Přiložil pomocnou ruku a finance k záchraně sadů, už v říjnu vypravili první transporty s jablky a každý týden vypravil jeden další až do konce listopadu. Zbytek roku připravoval Yagssy k tomu, aby byla schopná efektivně vést sad, řídit podřízené a zbavit se své závislosti. Nesoudil ji za to, do čeho spadla, a naopak ji obdivoval za to, jak dlouho vydržela sama všechno zvládat, čehož si velice vážila.
Bylo to malé gesto, ale rozpohybovalo ji to k tomu, aby byla lepší.
V dubnu roku 1 ABY už byly sady připravené na novou sezónu, Yaggsy byla už půl roku čistá a následující úroda podle toho vypadala.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License