Yaga Minor

Yaga Minor byla planeta v sektoru Prefsbelt ve Vnějším okraji. Nacházely se na ní velké vesmírné doky a také knihovna s vědomostmi z celé galaxie.

Historie

Roku 75 BBY se na ni zřítil sestřelený Wyrrgy a přežil jen díky záchraně místních.
Po pádu Republiky byli domorodí Yagaiové zotročeni Impériem a nuceni stavět válečné lodě.
V roce 6 BBY na ni opět putoval Wyrrgy se skupinou, ale byli napadeni imperiálními jednotkami pod vedením Ona a při střetu zemřel Pacclo Piccazso.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License