Yag'Dhul

Yag'Dhul byla domovskou planetou Givinů a od roku 63 BBY do roku 29 BBY tam měli základnu Černí ohaři.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License