Yag'Dhul

Yag'Dhul byla planeta ve Vnitřním pásu, domovský svět Givinů ležící na spojnici dvou důležitých hyperprostorových tras. Měl tři měsíce, jejichž působením vznikaly extrémní slapové jevy a pobyt pro kohokoliv krom Givinů tak byl přinejmenším velmi riskantní.

Historie

Od roku 63 BBY do roku 29 BBY tam měli základnu Černí ohaři, kterou zničili žoldáci.
Krátce před vypuknutím války klonů vystoupili Givini z Republiky a později se přidali ke Konfederaci nezávislých systémů, pro kterou stavěli lodě.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License