Xor-Sawa

Xor-Sawa byl člověk z planety Atalay, sociopat, blázen a sadista. Byl vysoký, hubený a své rezavé vlasy nosil spletené do copánků. Jakožto šlechtic se rád oblékal honosně a extravagantně, byl výborný manipulátor a řečník a liboval si v týrání zvířat i poddaných. Byl citlivý k Síle, ovšem méně než jeho nevlastní sestra Kawena.

Historie

Narodil se v roce 18 BBY a v dětství ho vychovávala hlavně matka Si-Sawa, která v něm přiživovala pocit nadřazenosti. Ačkoliv byl druhorozeným dítětem svého otce, měl zdědit trůn, byl otcem nepokrytě protežován a už během svého mladého života spáchal mnoho zvěrstev na poddaných. Rovněž na otcův popud soupeřil s Kawenou, což se na něm taky podepsalo.
V roce 10 BBY uvedla jeho matka do pohybu plán, jak si zajistit výsadní postavení, ale uspěla jen částečně, neboť Kawena byla smrti uchráněna. Si-Sawa zuřila a nechala popravit všechny, kdo se na plánu podíleli, Xor-Sawa slízl smetanu.
Když byl jeho otec v roce 5 BBY zabit, utekla s ním matka do pradávné pevnosti, kde se ukrývali a kde Si-Sawa po vážné nemoci zemřela.
Xor propadl smutku a šílenství, v němž se mu zjevil otec ve formě ducha a začal mu pomáhat získat zpět vládu. Xor-Sawa začal společně s duchem otce a loajalisty podceňovat nenávist k dobrodruhům, kteří mezitím planetu bránili, a později se kvůli tomu spojil i s imperiály, kteří mu přislíbili věrnost, pomoc a možnost získat vojenské zdroje Impéria.
V roce 3 BBY nařídil otrávit vodu ve městě, což způsobilo smrt tisíců obyvatel.
O rok později dovolil více než polovině imperiálních vojáků zaútočit na hangáry a získat lodě pro odlet z planety.
Později nařídil provést atentát na Chlouppka, který byl po střetu se speederem dlouho hospitalizován a pak z planety odletěl.
Když se Chlouppek v první polovině června roku 0 ABY na planetu vrátil, společně s Champbaccou a Deekem zklidnil životní prostředí a zase odletěl, dozvěděl se Xor-Sawa, že na planetě zůstali jen Wyrrgy a Scary. Se svými loajalisty a imperiálními jednotkami zaútočil na město, ale měšťané a klony útok odrazili a agresory vyhnali. Xor-Sawa byl vzteky bez sebe z toho, že ho lidé nesnáší, jedné noci se tajně vrátil do města a za pomoci ducha otce provedl temný rituál. Rituál měl ovládnout mysl obyvatel, ale Xor-Sawa bohužel provedl jiný obřad než zamýšlel. Kouzlo mělo smrtonosný účinek a vysálo životní energii z obyvatel města. Xor-Sawa mel však štěstí v neštěstí a díky životní energii obyvatel se stal silnějším v Síle.
O několik dní později se k němu vrátil duch otce, který zuřil a rozkázal mu zaútočit na podzemní město klonů a Údolí Ilien. Xor-Sawa s imperiálními jednotkami zaútočil na chrám a donutil Wyrrgyho vyjít ven, kde se s ním utkal a nakonec by oslabeného chlupáče zabil, kdyby se mu nepostavila jeho sestra Kawena. Ta ho však porazila a zahnala do lesů, kde vzteklý Xor-Sawa volal otce o pomoc s útokem.
Roxův duch rozpoutal v údolí smrtelné peklo temné strany Síly, ale nakonec byl také zahnán.
Xor-Sawa se i s přeživšími vrátil do své pevnosti, kde si začal lízat rány utržené v boji.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License