Xingo

citát

Xingo byl Verpin, konfederační technik a později aktivní člen odboje.


Jméno: Xingo
Rasa: Verpin
Datum narození: 43 BBY
Planeta narození: Roche
Rok úmrtí: 6 BBY
Planeta úmrtí: Bwyrgen
Barva očí: černá

Vzhled

Černý Verpin, po těle měl dost jizev, jinak pro cizince zaměnitelný s jakýmkoliv jiným Verpinem

Povaha

Flegmatický, tišší typ řešící problémy s chladnou hlavou, který se nebál pomoct, ale uvědomoval si cenu pomoci. Zřídka se rozzuřil, ale když se tak stalo, byl schopný vrhnout se do nebezpečí přímo po hlavě. Nenáviděl Kubaze.

Rodina

Otec Qolzo, šestnáct sourozenců.

Dovednosti

Dobrý střelec a velitel. Uměl to se šroubovákem a rád řídil ve vysoké rychlosti.

Životopis

Před rozkazem 66

Xingo pocházel z početné rodiny hodináře a mechanika Qolza, který měl krom Xinga ještě dalších šestnáct potomků. Když Xingo povyrostl, začal se učit od svého otce všem jeho znalostem.

26 BBY
Na rodinném výletě byli přepadeni lovci, kteří se zaměřovali pouze na mladé Verpiny, a během chvíle bylo uneseno jedenáct Xingových mladších sourozenců. Bez příkras a naivních nadějí se vyrovnávala celá jeho rodina s tím, že unesené děti skončí jako pokrmy v restauracích na Kubindi. Tato rána Xinga silně zasáhla a zasadila v něm patologickou nenávist ke Kubazům.

21 BBY
V průběhu klonových válek se přidal ke Konfederaci nezávislých systémů a byl nasazen jako bojový technik a podpůrný pilot.

Občanská válka

19 BBY
Cítil, že příchod Impéria nevěstí nic dobrého, a už od začátku se pohyboval v okruhu odpůrců, se kterými plánoval první krůčky, které by vedly k nastolení příznivějších a spravedlivějších pořádků. Jeho obavy byly potvrzeny, když Impérium uzavřelo pevné spojenectví s Kubazy.

15 BBY
Za zády úřadů se dostal na planetu Lorrd, kde pomáhal s bojovým výcvikem rekrutů ochotných riskovat svůj život v boji proti Impériu. Seznámil se s mladým Pacclem Piccazsem.

13 BBY
Opoustil Lorrd, ponechávaje tamní odboj, aby se postaral sám o sebe, a odlétl s úmyslem založit novou odbojovou buňku na jiném místě. To se mu podařilo na planetě Ekrie-mun Tuk.

10 BBY
Zpovzdálí díky svým kontaktům sledoval zánik lorrdského odboje a snažil se mírnit psychologický dopad těchto zdrcujících informací na svou skupinu.

6 BBY
Společně se svou odbojovou buňkou byl pronásledován lovci odměn i imperiálními jednotkami.
Jako jediný zůstal na svobodě a ze strachu, že ho po mučení někdo ze spolubojovníků udá, se uchýlil k poslední možnosti – poslal zprávu svému starému příteli Pacclovi a žádal ho o pomoc. Ten se překvapivě ozval do několika dní a nasměroval ho na místo setkání na planetě Yaga Minor. Xingo dodržel místo i čas setkání a dle domluvy se setkal s Pacclem a jeho přáteli Wyrrgym, Deekem, Kodym a Voh-Jinem. Seznámil se s nimi a vydal se jim pomoct v jejich úkolu. Jeho průběh byl ale narušen imperiálními jednotkami, které je začaly nahánět. Xingo byl společně s Kodym a Pacclem oddělen od zbytku skupiny a zahnán do kouta.
Až teď zjistil, že jak Pacclo, tak Kody byli ve skutečnosti Jediové, ale tenhle plamen vítězoslavné naděje zhasl téměř okamžitě, když byl Pacclo prošpikován blasterovou palbou a padl mrtvý k zemi. Xingo se v šoku s křikem vrhl na Ona, ale ten jej snadno mečem přeťal v pase a umírajícího jej nechal v prachu cesty, zatímco v souboji porazil Kodyho a v okovech ho odvel pryč.
V bolestech na pokraji sil jej na stejném místě našel Wyrrgy, který mu okamžitě podal první pomoc, urychleně jej převezl do nemocnice a protože cítil zodpovědnost za to, co se stalo, zaplatil všechny výdaje na ošetření, kybernetické protézy i úplatky vedení nemocnice, aby o Xingovi nevedli žádné záznamy. Několik měsíců trvala jeho rekonvalescence, během které s ním průběžně členové skupiny udržovali kontakt. Xingo velice rychle zvládl ovládat své umělé končetiny, hnán přáním pomstít se Onovi nejen za své zmrzačení, ale hlavně za smrt Paccla.
Když toho byl schopen, kontaktoval skupinu, opět se s ní setkal a společně s ní se účastní výpravy mířící na Bwyrgen do sídla rodu Di-Bona, kde došlo k bitvě mezi nimi a členy sekty. Nakonec byla skupina přemožena a oni jako zajatci přivedeni do srdce hory, kde měli být rituálně obětováni. Než se tak stalo, vtrhl tam On se svými imperiálními jednotkami a v nastalém zmatku se skupina osvobodila a začal opět boj nanovo. Xingo se během bojů přesunul stranou od skupiny, kde v přestřelce kosil jak imperiály, tak strážce sídla, jen aby byl náhle probodnut a v posledním okamžiku života ještě podříznut zezadu Onem, který jeho mrtvé tělo svrhl z římsy dolů do rozžhaveného magmatu.
Jako poslední výsměch, o kterém už Xingo nemohl vědět, bylo to, že ho On připravil nejen o přítele a půlku těla, ale také o jeho identitu, díky čemuž unikl, nepotrestán za všechny své zločiny.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License