Xera

„Stala se světlem v temnotě, proti které navždy bojovala a nikdy jí nedovolila zmocnit se jejího srdce.“
- text z úvodní znělky seriálu Xera - princezna Jedi

Xera byla hlavní postava populárního akčního holoseriálu pro dospívající mládež, jedijská princezna, která bojovala proti zlu a chránila bezbranné.

Historie

Od svého vzniku v roce 42 BBY byla po celé galaxii velmi populární, zejména u mladé generace. Pro Jessicu Karnis byla jedním z prvních životních vzorů, znal ji ale i mistr Yoda a pronikla i na Kashyyyk, kde svou oblibou předčila Logannu i Tarzarra.
Obliba seriálu během války klonů prudce klesla s posunem veřejného mínění vůči Jediům a za Impéria byla přirozeně úplně zakázána.
Pár kopií ale přežilo a Chlouppek je určitě někdy v budoucnu pustí Fichuře.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License