Xaltemozin

[„Co vidíš?“]
„Účet za plastickou operaci nosu.“
[„Správně. A teď, bác, je to pracovní úraz.“]
- Xaltemozin demonstruje svému kolegovi sílu kulatého razítka

Xaltemozin byla tmavě hnědá Wookiee z Kashyyyku, ředitelka zdravotní pojišťovny a později členka posádky Jolly Jedie. Byrokracii měla v malíku a dokázala peníze stejně dobře najít jako schovat, ale vyrůstala mezi lidmi a v kultuře vlastní rasy měla značné mezery. Lakovala si drápy a pila víno.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 422 BBY v Llullaillaco, a to do rodiny, jejíž členové po celé generace sloužili jako finanční poradci rodu Chimalli. Existovalo dokonce důvodné podezření, že je nelegitimním dítětem náčelníka Ittummi, ale šlo pouze o pomluvy a KOPR ho na základně odborné analýzy vyvrátil. Xaltemozin se z toho každopádně dlouho radovat nemohla, protože ji v pouhých deseti letech unesli otrokáři a ona se dostala na Sarinin. Naštěstí měla tuhý kořínek, a tak přežila celých šest dní, než padla do oka jednomu magnátovi z Korporátního sektoru, který potřeboval bodyguarda. Xaltemozin byla sice trochu malá, ale taky se slevou, tak ji koupil s tím, že mu bude nejdřív zametat pracovnu a až doroste, udělá si z ní živý štít. Toho dne posílila sbor jeho služebnictva na Royacu a od rána do večera uklízela.
O dva roky později se kolem ředitele ochomýtala zrovna ve chvíli, kdy mu cosi strašně nevycházelo, a když viděla, jak se rozčiluje, zkusila mu pomoct. Jakmile odešel, aby ve vedlejší místnosti chvíli mlátil do boxovacího pytle, popadla tužku a opravila mu dvě chyby v součtech, čehož si on po návratu samozřejmě všiml. Nejdřív zuřil, co si dovoluje mu do toho hrabat, ale pak zjistil, že jeho problém vyřešila, a místo kurzu sebeobrany ji poslal na kurz účetnictví. Xaltemozin prokázala neuvěřitelný talent na práci s čísly a ač měla značné mezery ve vyšší matematice, rychle je dohnala.
V roce 401 BBY byla vyhlášena zaměstnancem měsíce a ředitel jí u té příležitosti věnoval svobodu, což ji potěšilo. Nevrátila se však domů, jak předpokládal, nýbrž dál pracovala pro pojišťovnu a i nadále jí vydělávala slušné částky hledáním kliček v byrokracii a chyb v součtech. Za svou píli byla odměněna o pár dekád později, kdy vystřídala ředitele v jeho pohodlném křesle a stala se hlavou celé pojišťovny. Nadále si doplňovala vzdělání, vybírala si šikovné poradce a dovedla podnik do nové zlaté éry. Většinu peněz obratem investovala a část svých provizí si odlévala do několika soukromých prasátek na Curychu.
Nepodceňovala přitom bezpečnost, a to ani tu kybernetickou, pročež pro ni jeden čas pracoval i Shteffan.
Když vypukla válka klonů, snažila se vymyslet způsob, jak prodat zdravotní pojištění republikovým klonům, ale než se prokousala potřebnou dokumentací a vymyslela s týmem expertů první návrh, válka skončila.

Občanská válka

Protože byl Korporátní sektor změnou režimu zasažen jen minimálně, pokračovala Xaltemozin ve funkci ředitelky pojišťovny ještě několik dalších let. Politická situace v galaxii se jí však ani trochu nelíbila, a tak hledala způsoby, jak podporovat vznikající buňky odboje. Různými cestami tak poslala nemalé částky vznikajícímu Kashyyyckému odboji a v roce 6 BBY krátkodobě využívala služeb Shiva Lupa, který jí mezi řečí doporučil poslat pár kreditů i buňce další.
Svou podporou Wookiů na sebe bohužel upozornila svobodnější Trandoshany, kteří na ni vypsali odměnu. Nějaký čas se jim úspěšně vyhýbala, ale v roce 3 BBY ji lapili Mrsck s Kytehem a ona putovala nejdřív na Trandoshu a odtamtud, když se ukázalo, že je jinak k ničemu, na Kashyyyk, do Tábora 52. Tam dostala inhibiční čip a tři roky okopávala kashyyycký chmel, ale tři týdny po zničení Hvězdy smrti se do věci vložil jí dříve podporovaný Kashyyycký odboj a ona byla jednou z těch, co se je povedlo zachránit. Ze základny v mlhovině Tyyyn se pak přestěhovala na Jolly Jedie, protože tamní posádka byla poněkud kosmopolitnější a tedy jí bližší, a byla jednou z prvních pacientek, kterým IM-62 odoperovával inhibiční čip. Operace však stejně jako u jiných neproběhla hladce a Xaltemozin strávila nějaký čas v umělém spánku, než se medidroidovi podařilo ošetřit její nervové synapse tak, aby nehrozilo jejich poškození. Koncem února roku 1 ABY byla úspěšně probuzena a po krátké rekonvalescenci mohla přiložit hlavu k dílu.
Velká část posádky ji sice trochu děsila, například tím, jak pili pivo a další věci, ale nestěžovala si a zapracovala na finanční stránce celé jejich operace. Dostala se k některým svým uloženým zálohám na Curychu, doporučila kapitánovi několik podniků k investování a hlavně navrhla způsoby, kterými mohli povstalci převádět peníze pod nosem Impéria. Právě díky její metodě získala posádka 200 000 kreditů výměnou za zajatou inkvizitorku, aniž by je bylo možné vysledovat.
Ani v dalších měsících nezahálela a když zjistila, že k penězům v sejfech na Curychu už se nedostane, aspoň se starala o zefektivnění financování buňky.

d20

Scoundrel 1 / Noble 5 / Corporate Viceprex 2
STR 16 / DEX 12 / CON 14 / INT 16 / WIS 10 / CHA 14
Appraise +12, Bluff +12, Diplomacy +12, Knowledge (bureaucracy, business) +12, Intimidate +10, Sense Motive +10, Gather Information +8, Listen +8, Spot +8, Computer Use +7, Disguise +6
Fame, Corporate Credit Line, Premier Credit Line

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License