Wyrumhul

Wyrumhul byl Wookiee z Kashyyyku, dřevobaron z Tunnatutikanu, kde nějakou dobu působil jako náčelník, pradědeček Simbaccy a prastrýc Chloupkka.
Narodil se v roce 415 BBY, někdy před rokem 336 BBY se stal náčelníkem a vzal si Klekitrifuk, s níž měl dcery Tublatancu a Terpischorre a syna Muwirra. Ve funkci náčelníka vydržel až do roku 69 BBY, kdy se jeho první dcera dobře vdala, a pak dobrovolně odešel, protože se chtěl plně věnovat práci. A protože ji nechtěl předávat synovi.
Impéria se na rozdíl od své ženy dožil, ale byl totálně nasazen v Táboře 52, kde pro zanedbanou fyzičku a pokročilý věk rychle zahynul.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License