Wyrrgyho světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Wyrrgyho světelný meč

Wyrrgyho světelný meč byla zbraň Wyrrgyho. Sice se všem snažil nakecat, že ho sestrojil už po bitvě na Kampperelanu koncem klonových válek pod dozorem Woallca Con-Denyzze, ve skutečnosti se k tomu ale dostali až poté, co Denyzze roku 8 BBY vysvobodili z Lictoru.
Krystal v jeho jádru pocházel ze zásob kyberů z enklávy na Unkan 2 a generoval zelenou čepel. Protože byl Wyrrgy hračička, neustále se piplal s rukojetí a designem, který soustavně upravoval a co týden měl vlastně jinou zbraň, mnohem lepší než tu předtím.
Na ostro jej poprvé použil roku 7 BBY v souboji s inkvizitorem Hanakem, při kterém si nevedl špatně, ale byl poražen a Zothar si vzal jeho meč jako trofej.
Wyrrgy se pak nějakou dobu musel obejít bez meče, ale po událostech na Bwyrgenu se ozbrojil tím Huntanovým. Součástky z něj pak společně s krystalem a součástkami z meče Konnse Di-Bony využil ke stavbě nové zbraně, ještě bestiálnější. Ta mu sloužila dobře, opět ji často upravoval a roku 5 BBY s ní zasadil finální ránu Strážci vědění.
V následujících letech neměl, koho svým mečem ztrestat, ale při útěku z Atalay v polovině roku 0 ABY jej měl u sebe a hlídala mu ho Kawena. Když je oba zachránila skupina dobrodruhů v čele s jeho bratrancem, dostal se meč na Pevnost Boyarr, ale když později vyšlo najevo, že Strážce vědění přežil a dokázal svou duši ukrýt v neživých věcech, bylo rozhodnuto o jeho zamražení do karbonitu a uložení na bezpečném místě, dokud nebude dostatečně prověřen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License