Woorwal

Woorwal byl menší rezavý Wookiee, pekař z Ittummi. Jeho rodičové, Zhlababba a Muscarra, sice žili v Ittummi, ale přistěhovali se tam z kolonie Kwookrrr, takže na svého syna mluvili tím srandovním dialektem a on do něj často přepínal. Rozuměl ale basicu a dovedl v něm i psát, i když se to moc nedalo číst. Ve vesnici byl trochu za křupana, a i když uměl střílet z vlastní kuše a občas chodil na lov,1 jako učitel žalostně selhal.2

Historie

Narodil se roku 305 BBY dvěma přistěhovalcům, kvůli dyslexii se jenom s obtížemi vyučil pekařem a jeho jedinými kamarády byli Hektor se Zaarubaccou.
Kolem roku 95 BBY se začal dvořit Tatramatce,3 kterou si později vzal a měl s ní jediného syna, Champbaccu.
Roku 82 BBY tohoto syna společně s přáteli hledal ve starém chrámu, kam měly děti zakázáno chodit a dospělí se tam taky nepřibližovali, a zachránil je rytíř Dooku, který následně Champbaccu odvezl na Coruscant. Woorwal jim nadšeně zamával, protože to znamenalo lepší budoucnost,4 vrátil se ke svědomitému pečení housek a svého syna už nikdy neviděl.
Zemřel v druhém roce klonových válek na otravu houbami.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License