Woorwal

Woorwal byl menší rezavý Wookiee z Ittummi. Narodil se roku 305 BBY dvěma přistěhovalcům, kvůli dyslexii se jenom s obtížemi vyučil pekařem a i když uměl střílet z vlastní kuše a občas chodil na lov1, jako učitel žalostně selhal2.
Jeho rodičové, Zhlababba a Muscarra, sice žili v Ittummi, ale přistěhovali se tam z kolonie Kwookrrr, takže na svého syna mluvili tím srandovním dialektem a on do něj často přepínal. Rozuměl ale basicu a dovedl v něm i psát, i když se to moc nedalo číst.
Kolem roku 95 BBY se začal dvořit Tatramatce3, kterou si později vzal a měl s ní jediného syna, Champbaccu.
Roku 82 BBY tohoto syna společně se dvěma berserky hledal ve starém chrámu, kam měly děti zakázáno chodit a dospělí se tam taky nepřibližovali, a zachránil je rytíř Dooku, který následně Champbaccu odvezl na Coruscant. Woorwal jim nadšeně zamával, protože to znamenalo lepší budoucnost4, vrátil se ke svědomitému pečení housek a svého syna už nikdy neviděl.
Zemřel v druhém roce klonových válek na otravu houbami.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License