Wookiee-wango

Wookiee-wango byl silný míchaný drink, jehož hlavní přísadou byl sullustánský gin. Protřepával se, nemíchal, a dal se pít i teplý, ale většina bytostí v galaxii to považovala za nechutné.

Historie

Champbacca ho poprvé vyzkoušel až po rytířských zkouškách, ale rychle si ho oblíbil. Zhruba ve stejnou dobu se stal oblíbeným drinkem Mowtyho Coopera, který jím zapíjel podvědomý žal po Zuccazamě.
Pokud si někdo objednal trojité Wookiee-wango s brčkem a olivou, horké, v Barvách duhy, byl automaticky odeslán za majitelkou jako ověřený přítel jejího mistra. Dá se předpokládat, že podobně toto heslo vnímal i Ringo Ca Naal a další prověření barmani.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License