Woallc Con-Denyzz

Woa byl zo můj mistr a přítel. Pokaždé, když si vpomenu, čím vším nás provedl. Že své poslední minuty, přožil, jako skutečný hrdina a mistr. Obětoval svůk život aby nás zachránil.
- z deníku kapitána Wyrrgullhuka, pro autentičnost neupravováno

Woallc Con-Denyzz, známý též jako Woallc Con Deniz, Waollc Con-Denyzz, Wall Denyk, Woa nebo Iluzorní dědek, byl mistr Jedi, generál 321. klonové legie a velitel 92. obranné flotily.


Jméno: Woallc Con-Denyzz
Rasa: tajuplná dlouhověká
Datum narození: 1. 7. 163 BBY
Planeta narození: Avalinor
Datum úmrtí: 3. 4. 7 BBY
Planeta úmrtí: Miu Leptonis IV
Barva očí: zelená
Barva meče: zelená
Frakce: Republika, Tetragon
Mistr: Akyra Tokuso, Darmal Ublan
Padawan: Algernnon de Bray, Herrm Kalli, Johauna Darkrider,
Wyrrgy, Kody-Kann, Pacclo, Voh-Jin, On, Sadin

Vzhled

Ač pocházel z tajuplné, jménem nezatížené rasy z Neznámých regionů, vypadal jako obyčejný člověk. Woallc byl vysoký 195 cm a vážil kolem devadesáti kilo. Měl kudrnaté dlouhé černé vlasy, v nichž se mu po roce 34 BBY začaly objevovat šedé pruhy. Tvář měl zarostlou hustým plnovousem a z dálky mohl působit dojmem prašivého hipíka nebo rovnou bezdomovce. Oči měl zelené, s nevysvětlitelně uhrančivou mocí.
Ačkoliv mu bylo během války klonů už víc jak 140, vypadal jako zralý čtyřicátník.

Povaha

Sice vypadal jako vágus, ale za tím se skrývalo velké charisma, které dokázalo zaujmout kde koho, a když promluvil, posluchači měli problém se od něj odtrhnout. Byl dosti nezávislý a nepotřeboval vodit za ručičku, a proto byl efektivním vyšetřovatelem, který se na radu Jediů obracel jen zřídka. Vždy však v nejvyšší úctě, protože nejvyšší rady si nesmírně vážil. Na Jedie byl dost samolibý a věřil, že vše, co dělá, dělá nejlépe, jak jen to jde. Kvůli špatné zkušenosti s mistrem vyučujícím pilotování si k této dovednosti vytvořil nepřekonatelný odpor. Proto necestoval jednomístnými přepravními prostředky, ale buď si najímal piloty, nebo cestoval veřejnou dopravou.
Jako správný Jedi považoval všechny za sobě rovné, ale sám sebe považoval za o stupínek lepšího, kvůli své dlouhověkosti. Věřil, že eugenika má smysl, a zajímal se o novinky v tomto oboru.

Rodina

Rodiče pocházeli z Avalinoru, ale on sám s nimi zůstal jen krátce a nepamatoval si je.
Měl dceru Algernnon de Bray II., následek několika nocí v zajetí Algernnon de Bray, a vnučku Algernnon de Bray III.
Existoval i jeho mírně upravený klon, Woallc Con-Deniz.

Důležité vztahy

  • Johauna Darkrider, učednice, kterou přijal za padawan poté, co ji krátce před začátkem války klonů zachránil.
  • Wyrrgy, nejprve najímaný pilot, později jeho přítel a nejnadanější učedník.

Dovednosti

Woallc byl od dětství nadaný ve vytváření Silových iluzí, kterým zasvětil celý svůj život a výcvik. Bylo to umění nesmírně náročné na sebedisciplínu, a proto bylo jen pár členů Řádu Jediů, kteří ji studovali do hloubky. Současně byl také kvalitním šermířem se světelným mečem a v boji beze zbraně.
Byl zkušený řečník a diplomat, orientoval se v galaktické politice a věděl, jak to v ní chodí. Měl dobrou paměť a trpělivost se učit nové věci, které si tak rychle osvojoval.
Pilotovat uměl, ale opravdu to neměl rád.

Životopis

Před rozkazem 66

Woallc se narodil dne 1. 7. 163 BBY na planetě Avalinor, na den přesně o 52 let dříve než Wyrrgy. Již brzy po jeho narození se ukázalo, že má silné spojení se Silou, což rodiče považovali za velikou čest. Malé dítě tak bylo naloženo avalinorským velvyslancem a odesláno do Chrámu Jediů na Coruscantu. Už od prvních dní za zdmi Chrámu bylo jasné, že má značný potenciál a nadání v Silových iluzích, kterými ohromoval nejen ostatní učedníky, ale také nejednoho mistra.
Roku 157 BBY si po návštěvě Ilumu, kam směl letět už v šesti letech, úspěšně sestrojil svůj světelný meč a krátce poté si jej za svého padawana vybrala mistryně Tokuso, rovněž Avalinořanka. Velmi ovlivnila jeho dospívání, výcvik a způsob, jakým nahlížel na svět. Protože ale Akyra nepoužívala světelný meč, šermu jej učil tehdejší mistr meče v Chrámu a další svolní instruktoři, co měli zrovna čas. S mistryní prožili mnohá dobrodružství, ale než byl Woallc připravený dokončit svůj výcvik, Akyra roku 140 BBY opustila Řád i svého padawana. Dokončením Woallcova výcviku byl pověřen mistr Ublan, který dovedl Woallca roku 133 BBY až k úspěšnému složení rytířských zkoušek.
Rytíř Denyzz se pak osamostatnil, nechal se vozit po divokých světech galaxie a brzy se stal vyšetřovatelem na plný úvazek. V roce 46 BBY navštívil i Pablu'nix VII, kde našel osiřelou Algernnon de Bray, kterou pak odvedl do Chrámu, kde měl být využit její potenciál k ovládání Síly. V roce 40 BBY ji pak přijal za svou první padawan a byl mu udělen titul mistra.
Roku 34 BBY o učednici přišel při akci v soustavě Charnix Pleniet, kde byla po šarvátce na Bragbanu domněle zabita, ale reálně ji zajal a mučil swoopařský gang. Woallc byl ztrátou Algernnon zničen a jen díky radám mistra Yody tuto těžkou etapu svého života zvládl. O dva roky později se ujal nového padawana, na iluze rovněž talentovaného Ugnaughta jménem Herrm Kalli. Ani s ním jim ale štěstí nepřálo a Herrm v roce 28 BBY tragicky zemřel při misi na Haruun Kalu. Woallc se zatvrdil a už nikdy nechtěl přijmout nového padawana, neboť se domníval, že je prokletý.
V roce 23 BBY se po letech cestování po galaxii, během nichž navštívil mimo jiné Reythu a nechal se párkrát svézt Wyrrgym, vrátil do Chrámu a při jedné z procházek po hlavním městě galaxie narazil na Johaunu Darkrider, která se po neúspěšném pokusu o atentát na duroského diplomata sama stala terčem útoku několika lovců odměn. Woallc ji zachránil, ale utrpěla rozsáhlou ztrátu paměti a byla převezena do Chrámu, kde byla objevena jak její citlivost na Sílu, tak skutečnost, že byla možná svědkem nějaké nekalosti, v níž byl zapleten hledaný sithský pán. Woallc sám by takhle starou a drzou padawan jistě nepřijal, protože to bylo proti všem předpisům, ale rada mu ji doporučila cvičit v naději, že si vzpomene na nějaké detaily, a on tedy souhlasil.
Pár dní před bitvou na Geonosis se seznámil s rytířkou Karnis a jejím partnerem Jessiem, též rytířem Jedi. Stihl se ožrat a pak společně s ní, stínem Arssadrim a jeho padawanem letět s mistrem Yodou na Kamino a z něj s klonovou armádou na Geonosis. Na povrchu planety vedl tankový prapor a podařilo se mu odvést velmi dobrou práci.
Několik málo dní po bitvě vyrazil se svou padawan jako doprovod mistra Champbaccy a jeho učednice na Miu Leptonis IV, kde měli pátrat po stopách temného Jedie jménem Taco Donos a jeho učednice. Woallc se tamnímu administrátorovi prokázal jako prospektor Joruna Galactic Mining, aby se dostal k nejnovějším drbům, a vypadalo to, že budou mít brzy hotovo. Místo jednoho temného Jedie však našli celou akademii pod vedením Sev'rance Tann, kterou se rozhodli infiltrovat a neutralizovat. Mistři se rozdělili a do akademie vnikli celkem dvakrát. Poprvé šel Woallc přes zasypané těžební tunely a při rekognoskaci komplexu zabil Salseru a další dva temné učedníky. Při následném finálním zátahu si za bod vstupu vybral hlavní vchod a postupně se prosekal až k rušičce vysílání, aby mohly diverzující učednice z Darkrider's Heart odeslat žádost o posily. Po cestě posekal Yoreepa, Rexe, Fireze, Tish Linn, Diega a další tři učedníky různých ras, načež zabil ještě Rege, mistryni Rhek Tei a dalšího mistra. Loď s učednicemi však mezitím sestřelil Vandalor, Orn zemřela, Johauna byla těžce raněna a kdyby Woallc lovce na poslední chvíli neodehnal, měla by to spočítané.
Nakonec tedy všechno dobře dopadlo, on zavolal Wyrrgyho, aby odvezl těch několik zachráněných dětí do Chrámu nebo na jejich domovské světy. Ještě na Miu Leptonis zjistili, že je na nedaleké planetě Oxirf'lanier vězněna Jessica, bývalá padawan mistra Champbaccy, a společně ji letěli vysvobodit. Woallc cestu absolvoval na Wyrrgyho lodi Krayt's Scream a nad cílovou planetou svým autorizačním kódem TZE3219B44A1 významně přispěl k zastavení orbitálního bombardování z křižníku Majestic, které nařídil stín Ruuki Arssadri. Když se dozvěděl, že Jessicu mučila Algernnon de Bray, jeho ztracená a domněle mrtvá učednice, rozhodl se věnovat veškeré síly jejímu nalezení.
Mistr Champbacca ho ještě na Majesticu informoval o svém záměru odejít z Řádu, zabrat vyčištěné prostory a založit tam vlastní enklávu, načež se Woallc nabídl, že pro ně bude fungovat jako oči a uši v Chrámu. V Chrámu pak svědčil proti stínovi, který byl za své činy zamražen v karbonitu, a dozvěděl se o nečekaném skonu své učednice, která podlehla zraněním po druhém útoku Vandalora.
Woallc následně s mistrem Champbaccou, rytířem Mellem a hraběnkou de Royarc absolvoval ještě misi na Taanab, kde zachránili několik dětí, rozprášili teroristickou skupinu a zatkli Vardaka Humbertona, ovšem také přišli o rytíře, který byl zastřelen. Woallc si to částečně dával za vinu, na jeho pohřeb propašoval Vallu a krátce po něm jí doporučil stavit se na Miu Leptonis IV, kde se přidala k několika zachráněným farmářům a stala se jedním ze studentů enklávy.
Woallc se následně vydal po stopách své ztracené učednice, aby ji přivedl zpátky ke světlu nebo zničil. Novou učednici místo Johauny nepřijal a věnoval se svým povinnostem generála, při čemž šikovně pátral po stopách té první. Velel přitom malé flotile ze své vlajkové lodi Pride of Destiny.
Algernnon mu nečekaně vyšla vstříc a po několika týdnech s pomocí separatistických admirálů Eka a Gurweho a flotily Omikron napadla a zničila Woallcovu flotilu i vlajkovou loď v soustavě Japerun. Woallc sám byl po intenzivním souboji na můstku své lodi lapen, odvezen na Vogastis, zneužíván a mučen, ovšem nakonec k němu Seryu Lacien z Teruyanu navedl tým z Champbaccovy skryté enklávy a mistr byl se štěstím bez boje osvobozen. Tou dobou už s ním ale Algernnon čekala potomka a navíc si ho nechala naklonovat. Po zbytek války velel flotile pěti venatorů, mezi něž patřily Enley a Yures, z nové vlajkové lodi Agler a hlídal hyperprostorové cesty ve Středním pásu. K ruce mu byli kapitáni Horken, Vairan a Wulf, s nimiž odvrátil mnohé pokusy separatistů o proniknutí do srdce Republiky.
V posledních měsících války dostal za úkol vyštípat Konfederaci z Kampperelanu, kde vědci Techno Unie testovali nové defolianty. Ačkoliv se mu nepodařilo zabránit ekologické katastrofě, planetu nakonec osvobodil a stal se tamním hrdinou, stejně jako Wyrrgy, který se tam k němu připojil. Právě na kampperelanském bojišti přišlo Woallcovi poprvé divné, že je Wyrrgy nějaký moc silný, mrštný a vůbec, a prasklo, že používá Maskovač Síly. Woallc ho od té doby soukromě učil používat Sílu a stali se nejlepšími kamarády.
V době, kdy přišly zprávy o invazi separatistů na Kashyyyk, byla jeho malá flotila zrovna v sousedství sektoru Mytaranor. Když za generálem přišel Wyrrgy s prosbou o uvolnění, že chce bránit vlastní domovinu, rozhodl Woallc o rozdělení svazu a s mírným ohnutím rozkazů vyrazil do soustavy Kashyyyk. Z můstku své vlajkové lodi se zapojil do probíhající bitvy na orbitě a vypustil dolů svoje vojáky.
Rozkaz 66 ho zaskočil v závěru bitvy a na můstku, zrovna když mu Čmuchal podával hlášení o situaci na zemi. Dokázal ale rychle zareagovat, pobít nejbližší klony a schovat se ve ventilačních šachtách. Tam navzdory zranění, které mu uštědřil Terč, unikal klonům dostatečně dlouho na to, aby ho polomrtvého zachránila Jessica se Simbaccou, ale nebýt pozdějšího zásahu Fosh Linn s Lempixem, nebyl by to býval přežil. Mimo jiné proto, že ho Champbacca s Chlouppkem kvůli důležitějším starostem v jednu chvíli zapomněli v kufru svého vznášedla.

Občanská válka

Woallc byl sice zachráněn a odvezen do bezpečí enklávy, ale stále se nacházel v kómatu a na prahu smrti. Pronásledovaly jej noční můry, které ale projektoval skrz své Silové iluze do svého okolí a byl pro ostatní dost nebezpečný. Protože nebyl jakkoliv důležitým členem profesorského sboru, bylo rychle rozhodnuto jej přesunout mimo enklávu. Byl tedy naložen na Rychlý dráp a převezen do ostrovní chajdy dál od enklávy, kde se jeden čas počítalo s instalací iontového kanónu. Izolován tam s ním několik týdnů zůstali Lempix s Chlouppkem.
Když se probral, byl dezorientovaný, ale dostatečně tvrdohlavý na to, aby odmítl nabídku přesunout se do enklávy, a místo toho si vynutil zavolání odvozu v podobě Wyrrgyho. Z chaty se tak přesunul do Fogsmeade, kde se v Zeleném lampionu se všemi rozloučil a poděkoval jim za záchranu svého života. Druhý den ráno jej nabral Wyrrgy s jeho ženou Harryshou a odletěli na Bílém tesákovi pryč.
Za nového režimu se musel důkladně skrývat a díky Wyrrgymu a jeho kontaktům si vytvořil uvěřitelnou identitu poctivého pašeráka, ale i tak jej našli dva inkvizitoři, se kterými si musel poradit. Ani nadále se ale nepustil plánu najít Algernnon a aktivně na tom pracoval.
Jeho plán mu roku 17 BBY prakticky vyšel, přestože to byla Algernnon, kdo vystopoval jeho. Místo dramatického souboje mu ale vyznala svou lásku a nabídla mu, ať se k ní přidá. Woallc byl unaven neustálým skrýváním a hlídáním svých zad. Současně se obával, že pokud odmítne, ublíží Wyrrgymu a Harryshe, na nichž mu záleželo. Když navíc zjistil, že má s Algernnon dceru, tak její nabídku přijal, oddělil se od Wyrrgyho a začal s Algernnon i dcerou žít v paláci na Limpi.
Vše bylo téměř idylické, ale v samém závěru roku 15 BBY se Woallc dozvěděl, že Inkvizice drží na Citadele velmistra Champbaccu a že se Algernnon snaží z něj pomocí paměťového krystalu vytáhnout způsob, jak vyhladit celou enklávu na Miu Leptonis IV. Hnulo se v něm svědomí, za zády Algernnon se spojil s enklávou a předal jim informace o místě, kde se Champbacca nachází. U toho ale neskončilo a s Jessicou vymyslel plán, jak je na Citadelu dostat a velmistra zachránit. Bylo to narychlo, ale přesvědčil Algernnon, že se chce přidat k Inkvizici, a jako důkaz na oko ulovil Jessieho, kterého osobně vezl do Citadely k výslechu a zlomení. Díky svým iluzím se mu podařilo všem nakukat, že vede Jessieho do mučírny a dlouze na něm pracuje, a navíc se mu podařilo před všemi skrýt, že s ním do Citadely přiletěla i Jess s Chlouppkem. Než se místní inkvizitoři rozkoukali, táhli Champbaccu z jeho cely a začala mela s inkvizitory pod vedením Hazzara.
Woallc se pak s Jessiem rozhodl obětovat, aby ostatní mohli uniknout, ale po náročném souboji byl poražen starým známým stínem Ruukim, nyní inkvizitorem. Jessie před zatčením raději přetížil svůj světelný meč a odjistil pár granátů, jejichž exploze málem poslala Citadelu k zemi. Woallc ale výbuch zázrakem přežil a následně byl uvězněn. Hned začátkem následujícího roku s ním proběhl monstrproces, ve kterém byl odsouzen k doživotnímu vězení na křižníku třídy Lictor. Prokurátora mu dělal inkvizitor Honndars, jeho meč putoval do Císařovy osobní sbírky.
Na Lictoru strávil Woallc roky v cele X.37A1, zavřený ve Shredofově rakvi, ale v roce 9 BBY se mu podařilo pomocí Síly navázat kontakt s Wyrrgym a ten ho pak i s přáteli zachránil. Všichni byli citliví k Síle, a tak začal s výukou nové generace Jediů, se kterou se nejdřív skrýval na základně Tetragonu v Nirgorově pásu a později se přesunuli na Unkan 2, kde našli Anaby, kde si Woallc postavil náhradu za ztracený meč a kde si pod jeho dohledem postavili své první světelné meče i ostatní členové skupiny.
Naneštěstí jim šlapala na paty Inkvizice v čele s Honndarsem a 11. 2. 7 BBY vyšlo při pobytu na Dul'Paku najevo, že mají ve svých řadách zrádce. V krátkém souboji sice Woallc Ona odzbrojil a jeho meč přesekl vedví, ale nebylo to nic moc platné a lotr nejen že utekl, taky pak ještě tropil další nekalosti.
Woallc se tedy roku 7 BBY v zoufalství uchýlil do staré enklávy na Miu Leptonis IV, kde věřil, že se ukryjí. Byli ale vystopování a obklíčeni imperiály. Woallc v enklávě naneštěstí od vyštípání Sev'rance nebyl, a tak nevěděl o tunelu spojujícím podzemní dráhou enklávu se Zeleným lampiónem. Proto se rozhodl o zoufalý pokus probít se přes imperiální linii a ztratit se v pralese. Při následné konfrontaci s Honndarsem využil všech svých schopností, ale nakonec padl společně s Honndarsem mrtvý k zemi, zasažen jeho mečem.
Jeho tělo po bitvě spatřila i jeho dcera, která mu nikdy neodpustila, že je opustil a zavinil tak smrt její matky, a na jeho mrtvolu si stihla plivnout. Skupina byla pozatýkána, Denyzzův nový meč byl zabaven a odvezen na Coruscant. Na mýtině zůstala ležet jen dvě těla, Denyzzovo a Wyrrgyho. O několik minut později je tam našel Deek, který ho i s raněným Wyrrgym odtáhl do Fogsmeade a zatímco chlupáče mrazili do karbonitu, on mrtvého mistra Jedi na Wyrrgyho přání pohřbil kousek za městem.

Posmrtně

Začátkem roku 1 ABY se v jeho stopách vydal jeho klon Woallc Con-Deniz, kterého na Kampperelanu považovali za svého hrdinu. Když tam zamával svým světelným mečem, shodou okolností také zeleným, dojem byl tak dokonalý, že to zmátlo i inkvizitory z lictoru Limbus. V rámci prošetřování eventuality, že mistr využil svých iluzí a přežil, se Valery Feleri vydávala za dceru Vardaka Hubmertona a pokoušela se ho vylákat na veřejnost, dokud se do věci nevložila skupina anarchistek. O pátrání se tak dozvěděli i povstalci z Křupkového odboje a kapitán zahájil svoje vlastní vyšetřování.

Dne 19. 4. 1 ABY bylo Woallcovo tělo anarchistkami exhumováno a potvrdilo se, že skutečně zemřel. Ostatky pak byly opět uloženy k poslednímu odpočinku a místo pořádně označeno.

d20

Jedi Sentinel 4 / Jedi Investigator 5 / Jedi Master 4
STR 14 / DEX 13 / CON 14 / INT 13 / WIS 14 / CHA 16
Illusion +20, Affect Mind +15, Computer Use +10, See Force +10, Sense Motive +10, Telepathy +10, Gather Information +9, Move Object +9
Martial Arts, Dodge, Mind Trick, Skill Emphasis (Affect Mind), Lighsaber Defense, Heroic Surge, Combat Expertise, Combat Reflexes
Lead by Example, Lead from the Front, Lead with Confidence, Force Secret (Improved Illusion)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License