Woallc Con-Denyzz

Woa byl zo můj mistr a přítel. Pokaždé, když si vpomenu, čím vším nás provedl. Že své poslední minuty, přožil, jako skutečný hrdina a mistr. Obětoval svůk život aby nás zachránil.
- z Wyrrgyho deníku, pro autentičnost neupravováno

Woallc Con-Denyzz, známý též jako Woallc Con Deniz, Waollc Con-Denyzz, Wall Denyk, Woa nebo Iluzorní dědek, byl mistr Jedi, generál 321. klonové legie a velitel 92. obranné flotily. Jeho autorizační kód byl TZE3219B44A1.


Jméno: Woallc Con-Denyzz
Rasa: neznámá
Rok narození: neznámý
Planeta narození: neznámá
Rok úmrtí: 7 BBY
Planeta úmrtí: Miu Leptonis IV
Barva očí: zelená
Barva meče: zelená
Frakce: Republika
Mistr: Akyra Tokuso, Darmal Ublan
Padawan: Algernnon de Bray, Herrm Kalli, Johauna Darkrider,
Wyrrgy, Kody-Kann, Pacclo, Voh-Jin, On, Sadin

Vzhled

Ačkoliv pocházel z neznámé dlouhověké rasy, vypadal jako člověk. Byl vyšší postavy, měřil 195 cm. Měl kudrnaté dlouhé černé vlasy s šedými pruhy. Jeho tváři dominoval šedinami prolezlý hustý černý plnovous. Jeho zelené oči byly velmi uhrančivé.
Byl velmi charizmatický a na lidské poměry krásný. Na svůj biologický věk vypadal před rozkazem 66 mladě, na 35-40 let.

Povaha

Charismatický, autoritativní, nezávislý.
Nesnášel pilotování a raději si na to najímal Wyrrgyho.

Rodina

Rodiče neznal, stejně jako svou přesnou rasu.
Dcera Algernnon de Bray II., následek několika nocí v zajetí Algernnon de Bray.
Vnučka Algernnon de Bray III.
Woallc Con-Deniz, klon.

Důležité vztahy

  • Johauna Darkrider, učednice, kterou přijal za padawan poté, co ji krátce před začátkem války klonů zachránil.

Dovednosti

Jeho největší a nejnebezpečnější zbraní byla dovednost ovládat a vytvářet iluze. Rovněž byl mistrem v boji se světelným mečem a v boji beze zbraně. Měl pronikavý, odzbrojující pohled.
Vynikající řečník. Diplomat. Politické vlohy. Měl talent na učení a velmi rychle se dokázal, pokud chtěl, naučit nové věci.
Pilotovat uměl, a snad byl i docela dobrý, ale opravdu to neměl rád.

Životopis

Před rozkazem 66

Pocházel ze záhadné rasy a jeho původ byl opředen tajemstvím tak hlubokým, že se do něj ani on sám nechtěl nikdy ponořit. Přesto se nějak dostal na Coruscant do Chrámu Jediů a stal se rytířem a později mistrem.
Několik málo dní po bitvě na Geonosis vyrazil se svou padawan jako doprovod mistra Champbaccy a jeho učednice na Miu Leptonis IV, kde se samosprávě prokázal jako prospektor Joruna Galactic Mining, aby tam pátrali po stopách temného Jedie jménem Taco Donos. Místo něj však našli celou temnou akademii pod vedením Sev'Rance Tann a společnými silami ji neutralizovali. Mistr Champbacca pak zabral vyčištěné prostory a o svém plánu založit tam vlastní enklávu informoval i mistra Denyzze, který se nabídl, že pro ně bude fungovat jako oči a uši v chrámu. Ještě na Miu Leptonis zjistili, že je na nedaleké planetě Oxirf'lanier vězněna Jessica Karnis, bývalá padawan mistra Champbaccy, a společnými silami ji letěli vysvobodit ze zajetí a zachránit před šíleným stínem Ruukim. Když se dozvěděl, že tam Jessicu mučila Algernnon de Bray, jeho ztracená a domněle mrtvá učednice, rozhodl se věnovat veškeré síly jejímu nalezení.
Následně ještě s mistrem Champbaccou a hraběnkou de Royarc absolvovali misi na Taanab, kde zachránili několik potenciálních členů do oné enklávy, a pak se Woallc vydal po stopách své ztracené učednice, aby ji přivedl zpátky ke světlu nebo zničil. Nového učedníka místo Johauny, která podlehla zraněním po útoku Vandalora, nepřijal a věnoval se pátrání po té první, která propadla temné straně.
Ta mu vyšla vstříc a po několika týdnech s pomocí separatistů napadla a zničila jeho flotilu v soustavě Japerun. Woallc sám byl lapen, odvezen na Vogastis, zneužíván a mučen, ovšem nakonec k němu Seryu Lacien z Teruyanu navedl tým z Champbaccovy skryté enklávy a mistr byl se štěstím bez boje osvobozen. Tou dobou už s ním ale Algernnon čekala potomka a navíc si ho nechala naklonovat.
Válku klonů přežil, dokonce i rozkaz 66, a to na své lodi. Tam unikal klonům dostatečně dlouho na to, aby ho zachránila Wyrrgyho diverze při úniku z Kashyyyku, ale nebýt zásahu Chlouppka, Champbaccy, Simbaccy a hlavně Fosh Linn s Lempixem, nebyl by to býval přežil.

Občanská válka

O jeho skutcích po následujících několik let se toho moc neví, jisté je jen to, že se kolem roku 15 BBY účastnil záchrany velmistra Champbaccy a obětoval se, aby měli jeho přátelé čas utéct. Byl poražen inkvizitorem Arssadrim, vězněn na křižníku třídy Lictor a odtamtud zachráněn Wyrrgym a jeho kolegy. V následujících letech je učil užívat Sílu a nakonec byl zabit jednotkami inkvizice v čele s inkvizitorem Honndarsem, když se podle pořekadla pod svícnem je největší tma vrátil na Miu Leptonis IV.
Jeho tělo po bitvě spatřila i jeho dcera, ale nahánělo jí husí kůži a radši se na něj moc nedívala. O několik okamžiků později ho našel Deek, který ho i s raněným Wyrrgym odtáhl do Fogsmeade a zatímco chlupáče mrazili do karbonitu, on mrtvého mistra Jedi pohřbil kousek za městem.

Potenciália

Woallc se konce občanské války a vzestupu Prvního řádu nedožil, ale o to akčnější tam byla jeho dcera, je tedy klidně možné, že na něj řeč ještě přijde.

d20

během války klonů
Jedi Sentinel 4 / Jedi Investigator 5 / Jedi Master 3
STR 14 / DEX 13 / CON 14 / INT 13 / WIS 14 / CHA 16
Illusion +20, Affect Mind +15, Computer Use +10, See Force +10, Sense Motive +10, Gather Information +9,
Martial Arts, Dodge, Mind Trick, Skill Emphasis (Affect Mind), Lighsaber Defense, Heroic Surge, Combat Expertise
Lead by Example, Lead from the Front, Lead with Confidence, Force Secret (Improved Illusion)

na sklonku života
Jedi Sentinel 4 / Jedi Investigator 5 / Jedi Master 4
STR 14 / DEX 13 / CON 14 / INT 13 / WIS 14 / CHA 16
Illusion +20, Affect Mind +15, Computer Use +10, See Force +10, Sense Motive +10, Telepathy +10, Gather Information +9, Move Object +9
Martial Arts, Dodge, Mind Trick, Skill Emphasis (Affect Mind), Lighsaber Defense, Heroic Surge, Combat Expertise, Combat Reflexes
Lead by Example, Lead from the Front, Lead with Confidence, Force Secret (Improved Illusion)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License