WN

Wookiee Network byla kashyyycká rozvědka, organizace tak tajná, že se ani Spynetu nikdy nepodařilo zjistit její oficiální název a ISB dokonce pracovala s teorií, že nikdy nic takového neexistovalo a Wookiové si ji vymysleli, aby imperiály nasrali. Síť byla po převratu skutečně maximálně decentralizovaná a neměla žádnou fyzickou základnu, ale operovala dál a dožila se i vzestupu Nového řádu.

Agenti:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License