WN

Wookiee Network byla wookijská rozvědka, organizace tak tajná, že se ani Spynetu nikdy nepodařilo zjistit její oficiální název. Agentů nebylo nikdy víc než patnáct, po převratu a nástupu Impéria tento počet ještě více klesl.

Historie

Síť vznikla až v roce 39 BBY, krátce po koloniální válce o Alaris Prime, kde se ukázalo, jak nebezpečná může být Obchodní federace nebo nějaká další pangalaktická korporace. Zakládajících členů bylo šest, původního velitele vystřídal v roce 32 BBY Farrgr, poradce senátora Yaruy.
Rozvědka měla zpočátku jen malou kancelář v Llamitcuku, ale již v roce 30 BBY byla vyhodnocena jako bezpečnostní riziko a její členové se v případě nutnosti scházeli v horách na Kwookrrru a nanejvýš ve dvou, aby minimalizovali riziko náhodného objevení.
Jediné větší setkání agentů se uskutečnilo v posledním roce války klonů, kdy měl Farrgr důvodné podezření, že celý konflikt vykonstruoval někdo z vyšších pozic Republiky. Postupně se tam setkal se všemi agenty, pověřil je prošetřováním a následně se vrátil na Coruscant, kde byl během převratu zabit.
V těžkých časech Impéria se přeživší agenti rozutekli po galaxii, ale operovali dál a sem tam poslali informace domácímu odboji. Zkazky o tom, že mají chlupáči vlastní rozvědku, se snažila prošetřit i ISB, došla však k závěru, že nic takového nejspíš nikdy neexistovalo a opičáci si ji vymysleli jenom proto, aby Impérium nasrali.

Agenti

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License